Author Topic: Slovak  (Read 129271 times)

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Slovak
« Reply #90 on: September 18, 2015, 11:35:53 pm »
Thanks!
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Slovak
« Reply #91 on: November 15, 2015, 11:38:51 pm »
For 1.6.0

---

<!-- strings__global.xml -->

<string name="navigation_position_non_threaded">Message %1$d/%2$d</string>
<string name="navigation_position_threaded">Message %3$d/%4$d in conversation %1$d/%2$d</string>

<!-- strings_about.xml -->

<string name="about_licenses">Third party licenses</string>

<!-- strings_access.xml -->

<string name="access_message_list_conversation_child">Conversation item %1$d of %2$d</string>
<string name="access_message_list_conversation_collapsed">Conversation</string>
<string name="access_message_list_conversation_expanded">Expanded conversation</string>

<!-- strings_account_list.xml -->

<string name="account_list_reindex_threads">Indexing messages…</string>

<!-- strings_help.xml -->

<string name="help_hint_conversation_enabled">Conversation view is currently enabled.</string>
<string name="help_hint_conversation_settings">See settings, Conversations to turn off or customize.</string>
<string name="help_new_about_conversation">New: conversation view. AquaMail can now group related messages together.\n\nYou
can enable it now below. Will take a few seconds to minutes to process.\n\nTo enable or disable later, or to customize, see app Settings, Conversations.</string>
<string name="help_new_done_enable_conversation">All done!</string>
<string name="help_new_enable_conversation">Enable now</string>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_contacts_ignore_case">Ignore case in emails</string>
<string name="prefs_contacts_ignore_case_summary">This is right, but can be too slow on some devices</string>
<string name="prefs_display_mark_read_entry_close">When closing</string>
<string name="prefs_threaded_archive">In Archive folders</string>
<string name="prefs_threaded_archive_summary">Enable conversations in Archive type folders</string>
<string name="prefs_threaded_category">Conversations</string>
<string name="prefs_threaded_child_1_preview">This is newest response</string>
<string name="prefs_threaded_child_2_preview">Older response</string>
<string name="prefs_threaded_child_format">Child message format</string>
<string name="prefs_threaded_child_format_default">Default (%1$s)</string>
<string name="prefs_threaded_color_count_background">Color: count background</string>
<string name="prefs_threaded_color_count_text">Color: count text</string>
<string name="prefs_threaded_color_count_text_bold">Bold: count text</string>
<string name="prefs_threaded_color_header_background">Color: header background</string>
<string name="prefs_threaded_color_header_text">Color: header text</string>
<string name="prefs_threaded_enabled">Conversation combining</string>
<string name="prefs_threaded_enabled_summary">Combine related messages into conversations</string>
<string name="prefs_threaded_linked">Across folders</string>
<string name="prefs_threaded_linked_summary">Combine incoming and sent messages</string>
<string name="prefs_threaded_moscaic">Mosaic contacts</string>
<string name="prefs_threaded_moscaic_summary">Combine contact images into a mosaic</string>
<string name="prefs_threaded_presentation">Presentation</string>
<string name="prefs_threaded_reindex">Reindex conversations</string>
<string name="prefs_threaded_reindex_summary">Apply the above changes to any already loaded messages</string>
<string name="prefs_threaded_subject">Break on subject change</string>
<string name="prefs_threaded_subject_summary">A change in subject means it\'s a new conversation</string>
<string name="prefs_threaded_tap_open_message">Tap to open first message</string>
<string name="prefs_threaded_tap_open_message_summary">Tap a conversation to open its first message, long press to expand</string>
<string name="prefs_ui_category_navigate">Navigation</string>
<string name="prefs_ui_navigate_show_pos">Show positions</string>
<string name="prefs_ui_navigate_show_pos_summary">Show message positions within the list (and conversation if applicable)</string>
<string name="prefs_ui_navigate_smart">Smart message navigation</string>
<string name="prefs_ui_navigate_smart_summary">When conversations are enabled, skip excessive old messages</string>
<string name="prefs_ui_smart_period_2m">Two months</string>

<!-- strings_status.xml -->

<plurals name="conversation_message_count">
   <item quantity="one">%1$d message</item>
   <item quantity="other">%1$d messages</item>
</plurals>
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

pyler

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 412
Re: Slovak
« Reply #92 on: November 16, 2015, 01:09:17 am »
<!-- strings__global.xml -->

<string name="navigation_position_non_threaded">Správa %1$d/%2$d</string>
<string name="navigation_position_threaded">Správa %3$d/%4$d v konverzácii %1$d/%2$d</string>

<!-- strings_about.xml -->

<string name="about_licenses">Licencie tretích strán</string>

<!-- strings_access.xml -->

<string name="access_message_list_conversation_child">Položka konverzácie %1$d z %2$d</string>
<string name="access_message_list_conversation_collapsed">Konverzácia</string>
<string name="access_message_list_conversation_expanded">Rozšírená konverzácia</string>

<!-- strings_account_list.xml -->

<string name="account_list_reindex_threads">Indexovanie správ…</string>

<!-- strings_status.xml -->

<plurals name="conversation_message_count">
   <item quantity="one">%1$d správa</item>
   <item quantity="few">%1$d správy</item>
   <item quantity="other">%1$d správ</item>
</plurals>

I will translate other strings tomorrow...
Do you want to use the latest AquaMail version?
Try AquaMail Updater!

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Slovak
« Reply #93 on: November 16, 2015, 01:39:15 am »
Thanks!
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

pyler

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 412
Re: Slovak
« Reply #94 on: November 20, 2015, 01:21:13 am »

<string name="help_hint_conversation_enabled">Zobrazenie konverzácií je v súčasnosti povolené.</string>
<string name="help_hint_conversation_settings">Pozrite sa do Nastavenia - Konverzácie pre vypnutie alebo prispôsobenie.</string>
<string name="help_new_about_conversation">Nové: zobrazenie konverzácií. AquaMail teraz vie zoskupovať súvisiace správy dokopy.\n\nMôžete ho teraz povoliť nižšie. Spracovanie bude trvať od niekoľko sekúnd do pár minút v závislosti na počte práv.\n\nPozrite sa do Nastavenia - Konverzácie pre neskoršie povolenie, zakázanie alebo prispôsobenie zobrazenia konverzácií.</string>
<string name="help_new_done_enable_conversation">Všetko je hotové!</string>
<string name="help_new_enable_conversation">Povoliť teraz</string>

<string name="prefs_contacts_ignore_case">Ignorovať veľkosť písmen v správach</string>
<string name="prefs_contacts_ignore_case_summary">Môže to byť príliš pomalé na niektorých zariadeniach</string>
<string name="prefs_display_mark_read_entry_close">Po zatvorení</string>
<string name="prefs_threaded_archive">V priečinkoch typu Archív</string>
<string name="prefs_threaded_archive_summary">Povoliť konverzácie v priečinkoch typu Archív</string>
<string name="prefs_threaded_category">Konverzácie</string>
string name="prefs_threaded_child_1_preview">Toto je najnovšia odpoveď</string>
<string name="prefs_threaded_child_2_preview">Staršia odpoveď</string>
<string name="prefs_threaded_child_format">Formát potomkov správ</string>
<string name="prefs_threaded_child_format_default">Predvolený (%1$s)</string>
<string name="prefs_threaded_color_count_background">Farba: pozadie počítadla</string>
<string name="prefs_threaded_color_count_text">Farba: text počítadla</string>
<string name="prefs_threaded_color_count_text_bold">Tučné: text počítadla</string>
<string name="prefs_threaded_color_header_background">Farba: pozadie hlavičky</string>
<string name="prefs_threaded_color_header_text">Farba: text hlavičky</string>
<string name="prefs_threaded_enabled">Kombinovať správy do konverzácií</string>
<string name="prefs_threaded_enabled_summary">Kombinovať súvisiace správy do konverzácií</string>
<string name="prefs_threaded_linked">Kombinovať naprieč priečinkami</string>
<string name="prefs_threaded_linked_summary">Kombinovať prichádzajúce a odoslané správy</string>
<string name="prefs_threaded_moscaic">Kontakty v mozaike</string>
<string name="prefs_threaded_moscaic_summary">Kombinovať obrázky kontaktov do mozaiky</string>
<string name="prefs_threaded_presentation">Prezentácia</string>

<string name="prefs_threaded_reindex">Znovu indexovať správy</string>
<string name="prefs_threaded_reindex_summary">Použiť vyššie uvedené zmeny na všetky už načítané správy</string>
<string name="prefs_threaded_subject">Nová konverzácia pri zmene predmetu</string>
<string name="prefs_threaded_subject_summary">Zmena v názve predmetu znamená novú konverzáciu</string>
<string name="prefs_threaded_tap_open_message">Dotykom otvoriť prvú správu</string>
<string name="prefs_threaded_tap_open_message_summary">Kliknutím na konverzáciu otvoríte prvú správu, dlhým stlačením ju rozbalíte</string>
<string name="prefs_ui_category_navigate">Navigácia</string>
<string name="prefs_ui_navigate_show_pos">Zobraziť pozície</string>
<string name="prefs_ui_navigate_show_pos_summary">Zobraziť pozície správ v zozname (a v konverzáciách, ak sú povolené)</string>
<string name="prefs_ui_navigate_smart">Inteligentná navigácia v správach</string>
<string name="prefs_ui_navigate_smart_summary">Ak sú povolené konverzácie, preskočiť príliš staré správy</string>
<string name="prefs_ui_smart_period_2m">Dva mesiace</string>
Do you want to use the latest AquaMail version?
Try AquaMail Updater!

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Slovak
« Reply #95 on: November 20, 2015, 02:19:00 pm »
Thanks!

Just need one more:

<string name="message_display_action_find">Find…</string>
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

pyler

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 412
Re: Slovak
« Reply #96 on: November 21, 2015, 05:37:22 am »
<string name="message_display_action_find">Nájsť…</string>
Do you want to use the latest AquaMail version?
Try AquaMail Updater!

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Slovak
« Reply #97 on: November 21, 2015, 08:23:51 pm »
Thanks!
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Slovak
« Reply #98 on: November 22, 2015, 04:33:22 pm »
IMAP data compression:

<!-- strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_prefs_imap_compression">Enable data compression</string>
<string name="account_options_prefs_imap_compression_mobile">Mobile data</string>
<string name="account_options_prefs_imap_compression_not_supported">This server does not support data compression</string>
<string name="account_options_prefs_imap_compression_wifi">WiFi</string>

<!-- strings_errors.xml -->

<string name="mail_task_caps">checking server capabilities</string>
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

pyler

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 412
Re: Slovak
« Reply #99 on: November 23, 2015, 09:53:13 pm »
<!-- strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_prefs_imap_compression">Povoliť kompresiu dát</string>
<string name="account_options_prefs_imap_compression_mobile">Mobilné dáta</string>
<string name="account_options_prefs_imap_compression_not_supported">Tento server nepodporuje kompresiu dát</string>
<string name="account_options_prefs_imap_compression_wifi">Wi-Fi</string>

<!-- strings_errors.xml -->

<string name="mail_task_caps">kontrola vlastností servera</string>
Do you want to use the latest AquaMail version?
Try AquaMail Updater!

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Slovak
« Reply #100 on: November 25, 2015, 09:02:24 pm »
Thanks!

And of course I have a new one :)

<!-- strings_help.xml -->

<string name="help_hint_ignore_battery_optimizations">Android 6: For more reliable mail sync, you may want to allow AquaMail to
work in the background (ignoring \"battery optimizations\")</string>
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Slovak
« Reply #101 on: November 27, 2015, 05:47:27 pm »
For -dev4.1

*** sk: Missing transations: 3

<!-- strings_help.xml -->

<string name="help_hint_ignore_battery_optimizations">Android 6: For more reliable mail sync, you may want to allow AquaMail to
work in the background (ignoring \"battery optimizations\")</string>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_threaded_back_to_collapse">\"Back\" to collapse </string>
<string name="prefs_threaded_back_to_collapse_summary">Pressing \"Back\" will collapse the expanded conversation (if any)</string>
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

pyler

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 412
Re: Slovak
« Reply #102 on: November 28, 2015, 04:08:06 pm »
<string name="help_hint_ignore_battery_optimizations">Android 6: Pre spoľahlivejšiu synchronizáciu pošty možno budete chcieť, aby aplikácia AquaMail pracovala na pozadí (ignorujú sa \"optimalizácie batérie\")</string>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_threaded_back_to_collapse">Zabaliť konverzáciu tlačidlom \"Späť\"</string>
<string name="prefs_threaded_back_to_collapse_summary">Stlačením tlačidla \"Späť\" zabalíte rozšírenú konverzáciu (ak je nejaká)</string>
Do you want to use the latest AquaMail version?
Try AquaMail Updater!

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Slovak
« Reply #103 on: November 29, 2015, 01:00:03 am »
Thanks!
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Slovak
« Reply #104 on: November 30, 2015, 12:49:43 am »
For Google Play description:

*****

Now with Conversation grouping, new in version 1.6.0 (this version is becoming available to everyone gradually).

*****
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/