Author Topic: Slovak  (Read 128825 times)

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Slovak
« on: November 05, 2014, 08:59:15 pm »
Updated: http://www.aqua-mail.com/forum/index.php?topic=2960.msg29210#msg29210

For 1.5.1 - dev6

***** Found 23 missing translations for language sk

<!-- res/values/strings__global.xml -->

<string name="aw_there_are_more">Swipe left to view more messages</string>

<!-- res/values/strings_account_setup.xml -->

<string name="account_type_label_gmail">Gmail or Google Apps</string>
<string name="account_type_summary_gmail">AquaMail will use Google recommended "more secure" authentication, and will not see, store, or transmit the account's password.</string>
<string name="oauth_gmail_auth_progress">Authenticating with Google…</string>
<string name="oauth_gmail_auth_needed">Please grant permission to access email in the account</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_notice">This Gmail account can be upgraded to use Google's latest security standards (OAUTH2).</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_title">Information</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_message">Google's latest security standard, OAUTH2, is a way for AquaMail to access your mailbox without knowing, storing, or transmitting the password.\n\nThe app will ask for your permission to authenticate via Google's account services.\n\nYou can upgrade right now, later, or not at all.</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_now">Now</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_later">Later</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_never">Never</string>
<string name="oauth_gmail_web_view_loading">Loading Google's authentication page…</string>
<string name="oauth_gmail_error_title">Error</string>
<string name="oauth_gmail_error_invalid_data">Google's OAUTH2 server returned something strange…</string>
<string name="oauth_gmail_error_changed_account">Please sign into %1$s, not %2$s.</string>
<string name="account_setup_gmail_other">Other…</string>
<string name="account_setup_gmail_other_arg">Other (%s)</string>
<string name="account_setup_gmail_web_activity_title">Please log into a Gmail or Google Apps account</string>
<string name="account_setup_gmail_web_activity_title_arg">Please log into %s</string>
<string name="account_setup_gmail_email_prompt">Select a system account or choose Other…</string>
<string name="account_setup_gmail_title">Gmail or Google Apps</string>

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="aquamail_ui_theme_accent">Title bar and icon bar color</string>
<string name="prefs_network_ssl_reboot_required">Please reboot the phone / tablet for this change to go into effect</string>
« Last Edit: November 19, 2016, 12:32:32 am by Kostya Vasilyev, Aqua Mail »
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

pyler

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 412
Re: Slovak
« Reply #1 on: November 06, 2014, 06:47:49 pm »
<string name="aw_there_are_more">Potiahnite doľava pre zobrazenie ďalších správ</string>

<string name="account_type_label_gmail">Gmail alebo Aplikácie Google</string>
<string name="account_type_summary_gmail">AquaMail bude používať "bezpečnejšie" overovanie odporúčané spoločnosťou Google a nebude vidieť, ukladať alebo prenášať heslo k účtu.</string>
<string name="oauth_gmail_auth_progress">Overovanie pomocou Google…</string>
<string name="oauth_gmail_auth_needed">Prosím, udeľte povolenie na prístup k e-mailovému účtu</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_notice">Tento účet Gmail možete aktualizovať pre používanie najnovších bezpečnostných noriem spoločnosti Google (OAUTH2).</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_title">Informácia</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_message">Najnovšia bezpečnostná norma spoločnosti Google, OAUTH2, je spôsob, akým AquaMail pristupuje k poštovej schránke bez toho, aby vedel, ukladal alebo prenášal heslo.\n\nAplikácia požiada o váš súhlas na overenie pomocou služieb účtu Google.\n\nYMôžete aktualizovať práve teraz, neskôr, alebo vôbec nikdy..</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_now">Teraz</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_later">Neskôr</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_never">Nikdy</string>
<string name="oauth_gmail_web_view_loading">Načítavanie stránky pre overenie cez Google…</string>
<string name="oauth_gmail_error_title">Chyba</string>
<string name="oauth_gmail_error_invalid_data">OAUTH2 server spoločnosti Google vrátil niečo divné…</string>
<string name="oauth_gmail_error_changed_account">Prosím, prihláste sa do %1$s, nie do %2$s.</string>
<string name="account_setup_gmail_other">Iný…</string>
<string name="account_setup_gmail_other_arg">Iný (%s)</string>
<string name="account_setup_gmail_web_activity_title">Prosím, prihláste sa do účtu Gmail alebo Aplikácií Google</string>
<string name="account_setup_gmail_web_activity_title_arg">Prosím, prihláste sa do %s</string>
<string name="account_setup_gmail_email_prompt">Vyberte systémový účet alebo vyberte Iný…</string>
<string name="account_setup_gmail_title">Gmail alebo Aplikácie Google</string>


<string name="aquamail_ui_theme_accent">Farba panela názvu a ikon</string>
<string name="prefs_network_ssl_reboot_required">Prosím, reštartnite zariadenie, aby sa táto zmena prejavila</string>


In last string I use "device" instead of phone/tablet. Maybe you want to use it in original English translation too.
Do you want to use the latest AquaMail version?
Try AquaMail Updater!

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Slovak
« Reply #2 on: November 07, 2014, 01:16:54 am »
Thanks!
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

pyler

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 412
Re: Slovak
« Reply #3 on: November 15, 2014, 12:52:37 pm »
<!-- res/values/strings_message_list.xml -->

<string name="message_list_pull_pull_to_select">Potiahnite pre vybratie</string>
<string name="message_list_pull_release_to_select">Uvoľnite pre vybratie</string>

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_floating_action_button">Lietajúce tlačidlo akcie</string>
<string name="prefs_ui_floating_action_button_summary">Zobraziť veľké lietajúce tlačidlo akcie namiesto radu ikon</string>
<string name="prefs_view_list_pull_select">Potiahnuť pre vybratie</string>
<string name="prefs_view_list_pull_select_summary">Vybrať potiahnutím nadol vľavo</string>
Do you want to use the latest AquaMail version?
Try AquaMail Updater!

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Slovak
« Reply #4 on: November 15, 2014, 08:02:48 pm »
Thank you. Merged.

Just one item missing now:

<string name="ical_dialog_response_not_required">Response not required</string>

This is for ical invites.
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

pyler

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 412
Re: Slovak
« Reply #5 on: November 15, 2014, 08:32:45 pm »
<string name="ical_dialog_response_not_required">Odpoveď nie je vyžadovaná</string>

Do you want to use the latest AquaMail version?
Try AquaMail Updater!

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Slovak
« Reply #6 on: November 15, 2014, 10:10:05 pm »
Thank you. Updated.
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

pyler

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 412
Re: Slovak
« Reply #7 on: November 26, 2014, 05:44:12 pm »
<string name="prefs_compose_buttons_top_not_available_summary">Vždy povolené pri používaní novej témy na Androide 5.0</string>
Do you want to use the latest AquaMail version?
Try AquaMail Updater!

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Slovak
« Reply #8 on: November 26, 2014, 08:13:24 pm »
Thank you.
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Slovak
« Reply #9 on: December 01, 2014, 01:37:49 am »
New translations needed, thanks in advance!

http://www.aqua-mail.com/forum/index.php?topic=3046.0
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

pyler

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 412
Re: Slovak
« Reply #10 on: December 01, 2014, 06:46:55 pm »
<string name="help_hint_message_list_pull_select">Potiahnite nadol na ľavej strane pre výber niekoľkých správ naraz.</string>
<string name="help_hint_message_list_settings">Pozrite nastavenia aplikácie a sekciu Zoznam správ pre prispôsobenie</string>
<string name="help_new_close">Prejsť do AquaMail</string>
<string name="help_new_new_look">Nový vzhľad</string>
<string name="help_new_enable_material_design">Povoliť novú tému (Material Design)</string>
<string name="help_new_enable_floating_button">Povoliť lietajúce tlačidlo akcie</string>
<string name="help_new_see_settings">Tieto možnosti môžete neskôr zmeniť v nastaveniach aplikácie v sekcii Používateľské rozhranie. Staré témy sú stále k dispozícii.</string>
<string name="help_new_new_features">Nové funkcie</string>
<string name="help_new_gmail_oauth">• Bezpečnejšie a spoločnosťou Google odporúčané overovanie pre účty Gmail a Google Apps (OAUTH2).</string>
<string name="help_new_android_wear">• Vylepšené oznámenia pre inteligentné hodinky so systémom Android Wear.</string>
<string name="prefs_ui_theme_material">Svetlá (Material Design)</string>
Do you want to use the latest AquaMail version?
Try AquaMail Updater!

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Slovak
« Reply #11 on: December 01, 2014, 09:10:23 pm »
Thanks, merged!
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Slovak
« Reply #12 on: December 01, 2014, 09:32:48 pm »
And there are always more :)

***** Found 4 missing translations for language sk

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_compose_format_bar_bottom">Rich format bar at the bottom</string>
<string name="prefs_compose_format_bar_bottom_summary">Move rich format bar to the bottom (useful on LG and HTC devices)</string>
<string name="prefs_compose_format_bar_float">Floating rich format bar</string>
<string name="prefs_compose_format_bar_float_summary">Make rich format bar "float" over message text</string>

The "rich format bar" is on the compose screen (bold, italic, etc) --

I just added settings to 1) turn off its "floating" and to 2) move it to the bottom of the screen (not top).
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

pyler

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 412
Re: Slovak
« Reply #13 on: December 02, 2014, 06:13:53 pm »
<string name="prefs_compose_format_bar_bottom">Panel formátovania v dolnej časti</string>
<string name="prefs_compose_format_bar_bottom_summary">Presunúť panel formátovania do dolnej časti (užitočné na LG a HTC zariadeniach)</string>
<string name="prefs_compose_format_bar_float">Lietajúci panel formátovania</string>
<string name="prefs_compose_format_bar_float_summary">Lietajúci panel formátovania nad textom správy</string>
Do you want to use the latest AquaMail version?
Try AquaMail Updater!

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Slovak
« Reply #14 on: December 02, 2014, 06:43:10 pm »
Merged. Thank you. Slovak is now complete.
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/