Author Topic: Slovak  (Read 128841 times)

pyler

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 412
Re: Slovak
« Reply #105 on: December 02, 2015, 01:28:32 am »
Zoskupovanie správ do konverzácií od verzie 1.6.0.
Do you want to use the latest AquaMail version?
Try AquaMail Updater!

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Slovak
« Reply #106 on: December 02, 2015, 07:15:01 pm »
Thank you.
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

pyler

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 412
Re: Slovak
« Reply #107 on: December 31, 2015, 11:04:11 pm »

<string name="prefs_ui_nav_drawer_accounts">Panel účtov</string>
<string name="prefs_ui_nav_drawer_accounts_off">Zakázaný</string>
<string name="prefs_ui_nav_drawer_accounts_tap">Povolený, dotykom zobraziť</string>
<string name="prefs_ui_nav_drawer_accounts_always">Povolený a vždy viditeľný</string>
Do you want to use the latest AquaMail version?
Try AquaMail Updater!

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Slovak
« Reply #108 on: January 02, 2016, 03:49:47 pm »
Thanks!
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

pyler

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 412
Re: Slovak
« Reply #109 on: January 15, 2016, 11:56:29 pm »
Slovak
<!-- strings_search.xml -->

<string name="search_full_text_on">Hľadať v hlavičkách a texte</string>
<string name="search_full_text_off">Hľadať len v hlavičkách</string>

<!-- strings_about.xml -->

<string name="about_check_database">Kontrola integrity</string>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_compose_rich_font_color">Farba písma formátovaného textu</string>
Do you want to use the latest AquaMail version?
Try AquaMail Updater!

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Slovak
« Reply #110 on: January 18, 2016, 02:31:22 pm »
Thank you, SK is complete!
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Slovak
« Reply #111 on: January 26, 2016, 06:43:50 pm »
*** sk: Missing transations: 4

<!-- strings_account_special.xml -->

<string name="prefs_category_special_silent_summary">Special nights and weekends settings for this account</string>
<string name="prefs_category_special_send_notify_summary">Special send notifications settings for this account</string>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_main_read_archive">Mark read when archiving</string>
<string name="prefs_ui_main_read_archive_summary">Mark messages read when moving to Archive</string>
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

pyler

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 412
Re: Slovak
« Reply #112 on: January 27, 2016, 11:26:54 am »
<!-- strings_account_special.xml -->

<string name="prefs_category_special_silent_summary">Špeciálne nastavenia počas nocí a víkendov pre tento účet</string>
<string name="prefs_category_special_send_notify_summary">Špeciálne nastavenia upozornení na odosielania pre tento účet</string>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_main_read_archive">Označiť ako prečítané pri archivácii</string>
<string name="prefs_ui_main_read_archive_summary">Označiť správy ako prečítané pri presune do priečinka Archív</string>
Do you want to use the latest AquaMail version?
Try AquaMail Updater!

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Slovak
« Reply #113 on: January 29, 2016, 09:09:27 pm »
Excellent, thanks!
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

pyler

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 412
Re: Slovak
« Reply #114 on: February 19, 2016, 11:25:27 am »
<!-- strings_help.xml -->

<string name="help_hint_calibri">Android nemá predinštalované písma Calibri alebo Georgia.\n\nNemusíte vidieť aktuálny vzhľad.</string>

<!-- strings_message_display.xml -->

<string name="message_display_read_receipt_sending">Odosielanie potvrdenia o prečítaní…</string>

<!-- strings_message_list.xml -->

<string name="message_list_menu_sort_reset_default">Obnoviť uložené nastavenie</string>

<!-- strings_ical.xml -->

<string name="ical_dialog_set_reminder">Nastaviť pripomienku (ak nie je odmietnuté)</string>
<string name="ical_reminder_format">Pred %1$s</string>
<plurals name="ical_reminder_week_plural">
   <item quantity="one">%1$d týždňom</item>
   <item quantity="other">%1$d týždňami</item>
</plurals>
<plurals name="ical_reminder_day_plural">
   <item quantity="one">%1$d dňom</item>
   <item quantity="other">%1$d dnami</item>
</plurals>
<plurals name="ical_reminder_hour_plural">
   <item quantity="one">%1$d hodinou</item>
   <item quantity="other">%1$d hodinami</item>
</plurals>
<plurals name="ical_reminder_minute_plural">
   <item quantity="one">%1$d minútou</item>
   <item quantity="other">%1$d minútami</item>
</plurals>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_contacts_compose_offer_recents">Nedávne adresy</string>
<string name="prefs_contacts_compose_offer_recents_summary">Ponúkať adresy z nedávnych správ, ktoré nie sú uložené v systémovej aplikácii Kontakty</string>
<string name="prefs_calendar_alarm_1d">Pred 1 dňom</string>
<string name="prefs_view_list_header_select">Vybrať pomocou dotyku na hlavičku</string>
<string name="prefs_view_list_header_select_summary">Vybrať celú sekciu zoznamu správ</string>
<string name="prefs_view_list_single_tap_select">Vybrať pomocou dotyku kdekoľvek</string>
<string name="prefs_view_list_single_tap_select_summary">V prípade, že už sú správy vybraté</string>
<string name="prefs_display_send_read_receipt_auto">Odosielať potvrdenia o prečítaní</string>
<string name="prefs_display_send_read_receipt_auto_summary">Odosielať potvrdenia o prečítaní bez vyzvania</string>
<string name="prefs_notify_led_color_use_account">Použiť farbu účtu</string>
<string name="prefs_notify_led_color_use_account_summary">Použiť farbu účtu (ak je nastavená) pre LED</string>
Do you want to use the latest AquaMail version?
Try AquaMail Updater!

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Slovak
« Reply #115 on: February 19, 2016, 10:12:16 pm »
Thank you!

Sorry, but there are two more, brand new:

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_display_show_security">Show security info</string>
<string name="prefs_display_show_security_summary">Green or red icon showing DKIM and SPF validation state</string>

Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

pyler

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 412
Re: Slovak
« Reply #116 on: February 20, 2016, 12:13:58 am »
<string name="prefs_display_show_security">Zobraziť bezpečnostné informácie</string>
<string name="prefs_display_show_security_summary">Zelená alebo červená ikona zobrazujúca overovacie stavy DKIM a SPF</string
Do you want to use the latest AquaMail version?
Try AquaMail Updater!

PeterS

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 61
Re: Slovak
« Reply #117 on: February 20, 2016, 01:28:15 am »
Green or red icon showing DKIM and SPF validation state

Zelená alebo červená ikona zobrazujúca overovacie stavy DKIM a SPF

Sorry for me occasionally disturbing your circles...
Would you mind "stav overenia" instead of "overovacie stavy"?

Sent from a touch display, which took care of perfectly scrambling my thoughts.

pyler

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 412
Re: Slovak
« Reply #118 on: February 20, 2016, 11:56:32 am »
Yes, fine  ;)
Do you want to use the latest AquaMail version?
Try AquaMail Updater!

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Slovak
« Reply #119 on: February 20, 2016, 08:15:12 pm »
Thank you!
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/