Author Topic: Polish  (Read 145412 times)

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Polish
« Reply #60 on: May 28, 2015, 12:57:59 am »
A few Unlocker related strings that were in a different project (sorry, I forgot!!!)

    <!-- Launching Google Play -->

    <string name="licensing_lib_market_go_button">Google Play</string>
    <string name="licensing_lib_market_not_present">Error: Google Play not installed???</string>

    <!-- Launching AquaMail -->

    <string name="licensing_lib_launch_app">Launch AquaMail</string>
    <string name="licensing_lib_launch_app_not_present">Error: AquaMail not installed???</string>

    <!-- Hiding the icon -->

    <string name="licensing_lib_hide_icon">Hide Unlocker icon</string>
    <string name="licensing_lib_show_icon">Show Unlocker icon</string>
    <string name="licensing_lib_reboot_icon">Some devices need to be rebooted for the change to take effect</string>
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Maciej Bator

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 81
Re: Polish
« Reply #61 on: May 28, 2015, 09:49:24 am »

    <!-- Launching Google Play -->

    <string name="licensing_lib_market_go_button">Google Play</string>
    <string name="licensing_lib_market_not_present">Błąd: Google Play nie jest zainstalowane???</string>

    <!-- Launching AquaMail -->

    <string name="licensing_lib_launch_app">Uruchom AquaMail</string>
    <string name="licensing_lib_launch_app_not_present">Błąd: Aplikacja AquaMail nie jest zainstalowana???</string>

    <!-- Hiding the icon -->

    <string name="licensing_lib_hide_icon">Ukryj ikonę Unlocker</string>
    <string name="licensing_lib_show_icon">Pokaż ikonę Unlocker</string>
    <string name="licensing_lib_reboot_icon">W celu zastosowania zmian, niektóre urządzenia muszą być uruchomione ponownie.</string>

Maciej Bator

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 81
Re: Polish
« Reply #62 on: May 28, 2015, 10:59:58 am »
Google Play description of the main app:

AquaMail jest klientem poczty elektronicznej dla systemu Android 4.0.3 lub wyższego, obsługującym zwykłe skrzynki pocztowe oraz pocztę Exchange.

Prosta automatyczna konfiguracja dla popularnych serwisów pocztowych:

Gmail, Yahoo, Hotmail, FastMail, Apple (@me.com / @mac.com), GMX, AOL, także naszych rodzimych. Rozpoznaje konta Aplikacji Google, Yahoo BizMail i innych.

Współpracuje z wszystkimi serwisami opartymi na standardowych protokołach poczty elektronicznej (IMAP, POP3, SMTP).

Technologia IMAP push mail (natychmiastowe przesyłanie wiadomości e-mail) dla tych serwerów, które wspierają rozszerzenie IDLE (Gmail, GMX, AOL… nie wspierany przez Yahoo).

Microsoft Exchange jest wspierany przez IMAP lub EWS:

Konta Exchange (EWS) pozwalają na dostęp do kontaktów po stronie serwera (osobistych i globalnych wraz z wyszukiwanie), synchronizację Kalendarza (od wersji 1.5.5). Rozpoznawane są konta pocztowe Office 365 i Exchange Online.

Dobrze współpracuje z innymi klientami, których możesz używać na innych urządzeniach z dostępem do skrzynek IMAP lub EWS. Używa istniejącej struktury folderów, może synchronizować szkice, wysłane i usunięte wiadomości.

Widżety (ilość wiadomości, lista wiadomości).

Obsługuje gesty w widoku listy wiadomości.

Obsługuje zapisywanie załączników jako pliki.

Automatyczne formatowanie widoku wiadomości (jak w Gmail).

Obsługuje formatowanie wiadomości (wraz z osadzaniem obrazów, również sygnaturkach).

Android Wear (4.3+).

Obsługuje OAUTH2 dla Gmail (preferowana przez Google, bardziej bezpieczna metoda identyfikacji).

Integracja z Taskerem (zmiana ustawień, wyzwalanie sprawdzania poczty, zdarzenia oparte na wiadomościach).

Integracja z Light Flow, Enhanced SMS & Caller ID, Cloud Print, Apex Launcher Pro, Nova Launcher / Tesla Unread, Executive Assistant, DashClock Widget.

Mnóstwo ustawień i sposobów dostosowania aplikacji do Twoich potrzeb. Odrębne ustawienia dla połączeń WiFi i komórkowych.

To jest wersja Lite, która jest ograniczona do dwóch kont, nie wspiera tożsamości oraz dodaje stopkę promocyjną z łączem do witryny programu ("Wysłane przy pomocy Aquamail") do każdej wysyłanej wiadomości.

Możesz dodać więcej niż dwa konta, używać tożsamości i usunąć stopkę promocyjną poprzez dokonanie zakupu aplikacji Pro Unlocker  w Sklepie Google Play.

*****

Możesz skontaktować się ze mną: xxx.

*****
Google Play description for Unlocker, I'd like to keep it short to it doesn't have to be updated so often
*****
To jest klucz wersji Pro dla AquaMail usuwający ograniczenia wersji Lite.

Proszę najpierw zainstalować bezpłatną wersję podstawową.
*****
Aplikacja Unlocker jest zgodna z wersjami Android 2.1 i wyższymi. Najnowsza wersja AquaMail wymaga wersji 4.0.3 lub wyższej.
*****
AquaMail jest klientem poczty elektronicznej dla systemu Android.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź główną aplikację lub odwiedź witrynę internetową.
*****
Unlocker pozwala na obsługę więcej niż dwóch kont, używanie tożsamości oraz usuwa promocyjną stopkę dołączaną do każdej wysłanej wiadomości.

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Polish
« Reply #63 on: May 28, 2015, 04:02:19 pm »
Incredible! Thank you very much!
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Polish
« Reply #64 on: July 12, 2015, 12:44:55 am »
For 1.5.9

***** Found 19 missing translations for language pl

<!-- res/values/strings_access.xml -->

<string name="access_message_list_answered">Answered,</string>
<string name="access_message_list_forwarded">Forwarded,</string>

<!-- res/values/strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_prefs_ews_contacts_offer_from_server">Autocomplete from server</string>
<string name="account_options_prefs_ews_contacts_offer_from_server_summary">Offer server contacts in autocompletion</string>

<!-- res/values/strings_help.xml -->

<string name="help_hint_message_header_scroll">The message header can be scrolled vertically independently of message text.</string>

<!-- res/values/strings_message_display.xml -->

<string name="message_display_view_full_text">View full message text</string>
<string name="message_display_show_quoted_text">Show quoted text</string>
<string name="message_display_hide_quoted_text">Hide quoted text</string>
<string name="message_display_forms_disabled">Forms are disabled</string>

<!-- res/values/strings_new_message.xml -->

<string name="new_message_error_not_drafts_folder">Error: this is not the drafts folder</string>
<string name="new_message_ref_body_was_clipped">Displaying shortened text</string>

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_floating_context_bar">Floating context bar</string>
<string name="prefs_ui_floating_context_bar_summary">A floating bar with icons for message actions</string>
<string name="prefs_ui_fast_scroll">Fast scroll</string>
<string name="prefs_ui_fast_scroll_summary">Enable thumb scroll through message text</string>
<string name="prefs_ui_locale">Language</string>
<string name="prefs_ui_locale_system">System (%1$s)</string>
<string name="prefs_display_hide_quoted">Hide quoted text</string>
<string name="prefs_display_hide_quoted_summary">Hide text quoted in older replies</string>
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Maciej Bator

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 81
Re: Polish
« Reply #65 on: July 15, 2015, 10:27:43 pm »
<!-- res/values/strings_access.xml -->

<string name="access_message_list_answered">Z odpowiedzią,</string>
<string name="access_message_list_forwarded">Przekazane,</string>

<!-- res/values/strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_prefs_ews_contacts_offer_from_server">Automatyczne uzupełnianie z serwera</string>
<string name="account_options_prefs_ews_contacts_offer_from_server_summary">Proponuje automatyczne uzupełnianie kontaktów z serwera</string>

<!-- res/values/strings_help.xml -->

<string name="help_hint_message_header_scroll">Nagłówek wiadomości może być przewijany w pionie niezależnie od tekstu wiadomości.</string>

<!-- res/values/strings_message_display.xml -->

<string name="message_display_view_full_text">Wyświetlaj pełną treść wiadomości</string>
<string name="message_display_show_quoted_text">Wyświetlaj cytowaną treść</string>
<string name="message_display_hide_quoted_text">Ukrywaj cytowaną treść</string>
<string name="message_display_forms_disabled">Formularze są wyłączone</string>

<!-- res/values/strings_new_message.xml -->

<string name="new_message_error_not_drafts_folder">Błąd: to nie jest folder szkiców</string>
<string name="new_message_ref_body_was_clipped">Tekst skrócony</string>

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_floating_context_bar">Pływający pasek narzędzi</string>
<string name="prefs_ui_floating_context_bar_summary">Pływający pasek narzędzi z ikonami do obsługi wiadomości</string>
<string name="prefs_ui_fast_scroll">Szybkie przewijanie</string>
<string name="prefs_ui_fast_scroll_summary">Włącza szybkie przewijanie treści wiadomości</string>
<string name="prefs_ui_locale">Język</string>
<string name="prefs_ui_locale_system">Systemowy (%1$s)</string>
<string name="prefs_display_hide_quoted">Ukrywaj cytaty</string>
<string name="prefs_display_hide_quoted_summary">Ukrywa cytowany tekst w odpowiedziach</string>

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Polish
« Reply #66 on: July 16, 2015, 12:24:56 am »
Thank you!

And -- sorry -- I made a few more :)

<!-- strings_account_alias.xml -->

<string name="account_alias_list_use_when_replying">Use when replying</string>
<string name="account_alias_list_use_when_replying_summary">Use a received message\'s identity when replying or forwarding</string>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_display_abbrev_recipients">Abbreviated recipients</string>
<string name="prefs_display_abbrev_recipients_summary">Hide recipient emails, show just names</string>
<string name="prefs_notify_actions_only_icons">Actions with icons only, no text</string>
<string name="prefs_notify_actions_only_icons_summary">Compatibility, Samsung + Android 5.0+</string>

About the "alias" setting:

This is for identities.

Normally, when someone sends a message to an account that you have as an identity in AquaMail -> replying / forwarding will automatically use the identity for sending.

So if your @wp.pl is an identity "under" @gmail (let's say), and you get a message "to @wp.pl", then replying will send from @wp.pl.

Some people don't want this. They want to always reply from the "parent" account, in this case @gmail.com.

This new setting lets them do that.
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Maciej Bator

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 81
Re: Polish
« Reply #67 on: July 19, 2015, 11:10:14 pm »
<!-- strings_account_alias.xml -->

<string name="account_alias_list_use_when_replying">Podczas odpowiadania używaj</string>
<string name="account_alias_list_use_when_replying_summary">Używa tożsamości wiadomości przychodzącej podczas odpowiadania lub przekazywania</string>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_display_abbrev_recipients">Skrócone nazwy odbiorców</string>
<string name="prefs_display_abbrev_recipients_summary">Ukrywa adresy odbiorców, wyświetla tylko nazwy</string>
<string name="prefs_notify_actions_only_icons">Operacje tylko z ikonami, bez tekstu</string>
<string name="prefs_notify_actions_only_icons_summary">Zgodność, Samsung + Android 5.0+</string>

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Polish
« Reply #68 on: July 19, 2015, 11:15:31 pm »
Thank you!

I have *just* one more:

<string name="account_options_prefs_alt_signature">Signature for replies and forwards</string>

Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Maciej Bator

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 81
Re: Polish
« Reply #69 on: July 21, 2015, 12:06:24 am »
<string name="account_options_prefs_alt_signature">Sygnaturka dla odpowiedzi i wiadomości przekazywanych</string>

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Polish
« Reply #70 on: July 21, 2015, 04:30:28 pm »
Thank you!
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Maciej Bator

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 81
Re: Polish
« Reply #71 on: July 23, 2015, 01:37:51 am »
Need to correct some phrases:

1. "Okrągłe zdjęć kontaktów" -> "Okrągłe zdjęcia kontaktów"
2. "Przeciąganie" (Swiping in Settings) -> "Gesty"
3. "Szukaj" (Search in Settings) -> "Wyszukiwanie"

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Polish
« Reply #72 on: July 23, 2015, 08:45:26 pm »
There are several strings that have "Szukaj":

res/values-pl/strings_search.xml
6:    <string name="search_menu_title">Szukaj</string>
7:    <string name="search_query_title">Szukaj: %1$s</string>
11:    <string name="search_global_hint">Szukaj w załadowanych</string>
15:    <string name="search_folder_hint">Szukaj w folderze</string>
26:        <item quantity="other">Szukaj w następnych %1$d wiadomościach</item>

res/values-pl/strings_prefs.xml
329:    <string name="prefs_category_search">Szukaj</string>

Should they *all* be updated to "Wyszukiwanie"?
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Polish
« Reply #73 on: July 23, 2015, 08:45:52 pm »
Oh, and latest items:

*** pl: Missing transations: 5

<!-- strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_save_sent">Save sent</string>
<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_save_sent_summary">Save messages sent when creating or updating appointments</string>

<!-- strings_ical.xml -->

<string name="ical_dialog_you_are_organizer">You are the organizer</string>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_attachments_above">Attachments above text</string>
<string name="prefs_ui_attachments_above_summary">Show attachments above message text</string>

Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Maciej Bator

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 81
Re: Polish
« Reply #74 on: July 24, 2015, 10:48:22 pm »
<!-- strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_save_sent">Zapisuj wysłane</string>
<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_save_sent_summary">Zapisuje wysłane wiadomości podczas tworzenia lub edycji spotkań</string>

<!-- strings_ical.xml -->

<string name="ical_dialog_you_are_organizer">Jesteś organizatorem</string>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_attachments_above">Załączniki powyżej tekstu</string>
<string name="prefs_ui_attachments_above_summary">Wyświetla załączniki powyżej treści wiadomości</string>


"Wyszukiwanie" this one only:
329:    <string name="prefs_category_search">Szukaj</string>