Author Topic: Polish  (Read 143412 times)

Maciej Bator

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 81
Re: Polish
« Reply #30 on: December 01, 2014, 09:20:55 pm »
<string name="help_hint_message_list_pull_select">Przesuń palcem w dół z lewej strony, aby zaznaczyć kilka wiadomości.</string>
<string name="help_hint_message_list_settings">Przejdź do Ustawienia/Lista wiadomości, aby dostosować.</string>
<string name="help_new_close">Przejdź do AquaMail</string>
<string name="help_new_new_look">Nowy wygląd</string>
<string name="help_new_enable_material_design">Włącz nowy motyw (Material Design)</string>
<string name="help_new_enable_floating_button">Włącz pływający przycisk akcji</string>
<string name="help_new_see_settings">Możesz później zmieniać te opcje w Ustawienia/Interfejs użytkownika. Inne motywy nadal się tam znajdują.</string>
<string name="help_new_new_features">Nowe funkcje</string>
<string name="help_new_gmail_oauth">• Bezpieczniejsza, rekomendowana przez Google, metoda uwierzytelniania dla kont Gmail i Aplikacji Google (OAUTH2).</string>
<string name="help_new_android_wear">• Rozszerzone powiadomienia dla gadżetów Android Wear i smartwatch.</string>

<string name="prefs_ui_theme_material">Jasny (Material Design)</string>

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Polish
« Reply #31 on: December 01, 2014, 09:30:40 pm »
Thank you!

Updated:

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_floating_action_button_always_enabled_summary">Always on when using the new theme on Android 5.0</string>
<string name="prefs_compose_buttons_top_not_available_summary">Always on when using the new theme on Android 5.0</string>
<string name="prefs_compose_format_bar_bottom">Rich format bar at the bottom</string>
<string name="prefs_compose_format_bar_bottom_summary">Move rich format bar to the bottom (useful on LG and HTC devices)</string>
<string name="prefs_compose_format_bar_float">Floating rich format bar</string>
<string name="prefs_compose_format_bar_float_summary">Make rich format bar "float" above message text</string>

The "always enabled" is for Android 5.0 when using Material theme (the action bar is always along the top).

The "rich format bar" is on the compose screen (bold, italic, etc) --

I just added settings to 1) turn off its "floating" and to 2) move it to the bottom of the screen (not top).
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Maciej Bator

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 81
Re: Polish
« Reply #32 on: December 01, 2014, 10:09:43 pm »
<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_floating_action_button_always_enabled_summary">Zawsze włączony, gdy używany jest nowy motyw na Android 5.0</string>
<string name="prefs_compose_buttons_top_not_available_summary">Zawsze włączony,  gdy używany jest nowy motyw na Android 5.0</string>
<string name="prefs_compose_format_bar_bottom">Pasek formatowania na dole</string>
<string name="prefs_compose_format_bar_bottom_summary">Pasek narzędzi formatowania tekstu na dole (przydatne na urządzeniach LG i HTC)</string>
<string name="prefs_compose_format_bar_float">Pływający pasek formatowania</string>
<string name="prefs_compose_format_bar_float_summary">Pasek formatowania "pływa" nad tekstem wiadomości</string>

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Polish
« Reply #33 on: December 01, 2014, 10:32:14 pm »
Thank you!

Updated, fixed compose window crash on 2.* devices.

http://www.aqua-mail.com/download/AquaMail-market-1.5.1-25.4-dev8.5.apk
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Polish
« Reply #34 on: March 18, 2015, 09:59:52 pm »
For version 1.5.5

***** Found 36 missing translations for language pl

<!-- res/values/strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_prefs_ews">Exchange options</string>
<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar">Sync calendar</string>
<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_summary">Sync server calendar with the device's calendar</string>
<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_turn_off_confirmation">This will remove any already synced calendars and their events from the device's Calendar.</string>
<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_time_period">What to sync from the server</string>
<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_time_keep">How long to keep on the device</string>
<plurals name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_time_plural_template">
        %1$d month
        %1$d months
</plurals>

<!-- res/values/strings_attachments.xml -->

<string name="attachment_calendar_sync">Waiting for Calendar sync…</string>

<!-- res/values/strings_errors.xml -->

<string name="mail_task_calendar">syncing calendar</string>

<!-- res/values/strings_ical.xml -->

<string name="ical_calendar">Calendar</string>
<string name="ical_state_organizer">organizer</string>
<string name="ical_action_view_in_calendar">View in Calendar</string>
<string name="ical_action_remove_from_calendar">Remove from Calendar</string>
<string name="ical_dialog_account_has_sync">The event will be synced to Calendar</string>

<!-- res/values/strings_message_display.xml -->

<string name="message_display_read_receipt_never">Never</string>

<!-- res/values/strings_new_message.xml -->

<string name="new_message_menu_delivery_receipt">Request delivery receipt</string>
<string name="new_message_delivery_receipt_prompt">Delivery receipt requested</string>
<string name="new_message_pick_all">All</string>

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_calendar_alarm_time">Alarm when saving invites</string>
<string name="prefs_calendar_alarm_none">None</string>
<string name="prefs_calendar_alarm_at_event">At time of event</string>
<string name="prefs_calendar_alarm_5m">5 minutes before</string>
<string name="prefs_calendar_alarm_15m">15 minutes before</string>
<string name="prefs_calendar_alarm_30m">30 minutes before</string>
<string name="prefs_calendar_alarm_1h">1 hour before</string>
<string name="prefs_calendar_view_type">View in Calendar (Exchange accounts) goes to</string>
<string name="prefs_calendar_view_type_event">The event itself</string>
<string name="prefs_calendar_view_type_day">Day view for the event's date</string>
<string name="prefs_ui_webview_zoom_to_fit_auto_sizing">Enlarge small text</string>
<string name="prefs_ui_webview_zoom_to_fit_auto_sizing_summary">Enlarge text that would otherwise get too small when shrunk</string>
<string name="prefs_notify_priority">High priority notifications</string>
<string name="prefs_notify_priority_summary">Android 5.0 feature</string>
<string name="prefs_notify_actions_confirm">Confirm notification actions…</string>
<string name="prefs_notify_actions_confirm_activity">In a separate window</string>
<string name="prefs_notify_actions_confirm_notification">In notifications themselves</string>

<!-- res/values/strings_sync.xml -->

<string name="sync_mail_provider_label">Email</string>
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Maciej Bator

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 81
Re: Polish
« Reply #35 on: March 19, 2015, 12:17:49 am »
<!-- res/values/strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_prefs_ews">Ustawienia Exchange</string>
<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar">Synchronizacja kalendarza</string>
<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_summary">Synchronizuj kalendarz serwera z kalendarzem urządzenia</string>
<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_turn_off_confirmation">Usunięte zostaną wszystkie zsynchronizowane kalendarze i wydarzenia z kalendarza urządzenia.</string>
<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_time_period">Co ma być synchronizowane z serwera</string>
<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_time_keep">Okres przechowywania w urządzeniu</string>
<plurals name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_time_plural_template">
        %1$d miesiąc
        %1$d miesięcy
</plurals>

<!-- res/values/strings_attachments.xml -->

<string name="attachment_calendar_sync">Oczekiwanie na synchronizację kalendarza…</string>

<!-- res/values/strings_errors.xml -->

<string name="mail_task_calendar">trwa synchronizacja kalendarza</string>

<!-- res/values/strings_ical.xml -->

<string name="ical_calendar">Kalendarz</string>
<string name="ical_state_organizer">organizer</string>
<string name="ical_action_view_in_calendar">Otwórz w kalendarzu</string>
<string name="ical_action_remove_from_calendar">Usuń z kalendarza</string>
<string name="ical_dialog_account_has_sync">Wydarzenie zostanie zsynchronizowane z kalendarzem</string>

<!-- res/values/strings_message_display.xml -->

<string name="message_display_read_receipt_never">Nigdy</string>

<!-- res/values/strings_new_message.xml -->

<string name="new_message_menu_delivery_receipt">Żądaj potwierdzenia przeczytania</string>
<string name="new_message_delivery_receipt_prompt">Żądanie potwierdzenia przeczytania</string>
<string name="new_message_pick_all">Wszystkie</string>

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_calendar_alarm_time">Alarm podczas zapisywania zaproszeń</string>
<string name="prefs_calendar_alarm_none">Brak</string>
<string name="prefs_calendar_alarm_at_event">O czasie wydarzenia</string>
<string name="prefs_calendar_alarm_5m">5 minut przed</string>
<string name="prefs_calendar_alarm_15m">15 minut przed</string>
<string name="prefs_calendar_alarm_30m">30 minut przed</string>
<string name="prefs_calendar_alarm_1h">1 godzinę przed</string>
<string name="prefs_calendar_view_type">Otwórz w kalendarzu (konta Exchange) otwiera</string>
<string name="prefs_calendar_view_type_event">wydarzenie</string>
<string name="prefs_calendar_view_type_day">widok dnia wydarzenia</string>
<string name="prefs_ui_webview_zoom_to_fit_auto_sizing">Powiększaj mały tekst</string>
<string name="prefs_ui_webview_zoom_to_fit_auto_sizing_summary">Powiększa tekst, który mógłby być nieczytelny przy pomniejszonych widokach</string>
<string name="prefs_notify_priority">Powiadomienia o wysokim priorytecie</string>
<string name="prefs_notify_priority_summary">Funkcja Android 5.0</string>
<string name="prefs_notify_actions_confirm">Potwierdzaj akcje powiadomień…</string>
<string name="prefs_notify_actions_confirm_activity">w osobnym oknie</string>
<string name="prefs_notify_actions_confirm_notification">w samym powiadomieniu</string>

<!-- res/values/strings_sync.xml -->

<string name="sync_mail_provider_label">Email</string>

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Polish
« Reply #36 on: March 19, 2015, 05:53:50 pm »
Thank you!

I forgot two more:

    <string name="message_display_read_receipt_subject">Return Receipt - %1$s</string>
    <string name="message_display_read_receipt_body">This is a Return Receipt for the mail that you sent to %1$s.</string>

This is for generating read receipts.
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Maciej Bator

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 81
Re: Polish
« Reply #37 on: March 20, 2015, 10:09:21 pm »


    <string name="message_display_read_receipt_subject">Potwierdzenie przeczytania - %1$s</string>
    <string name="message_display_read_receipt_body">To jest potwierdzenie przeczytania wiadomości wysłanej przez Ciebie do %1$s.</string>


Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka


Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Polish
« Reply #38 on: March 21, 2015, 01:06:37 am »
Thanks, all complete now!
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Polish
« Reply #39 on: March 30, 2015, 12:47:34 am »
This is for how fast or slow to blink the LED:

***** Found 3 missing translations for language pl

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_notify_led_time_on">Turn LED on for…</string>
<string name="prefs_notify_led_time_off">Keep LED off for…</string>
<plurals name="prefs_notify_led_time_template">
        %1$d second
        %1$d seconds
</plurals>
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Maciej Bator

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 81
Re: Polish
« Reply #40 on: March 30, 2015, 12:51:03 am »
<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_notify_led_time_on">Włącz LED przez…</string>
<string name="prefs_notify_led_time_off">Wyłącz LED przez…</string>
<plurals name="prefs_notify_led_time_template">
        %1$d sekundę
        %1$d sekund
</plurals>

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Polish
« Reply #41 on: March 31, 2015, 01:24:58 am »
Dziękuję!
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Maciej Bator

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 81
Re: Polish
« Reply #42 on: May 07, 2015, 09:41:34 pm »
Hi, Kostya
Could you post missing polish translation here?

Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka


Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Polish
« Reply #43 on: May 07, 2015, 10:31:38 pm »
Sure. This is "almost" final for 1.5.7, there might be a few more, but only a few.

***** Found 36 missing translations for language pl

<!-- res/values/strings__global.xml -->

<string name="folder_manage">Manage folders…</string>
<string name="webview_context_menu_email">Send email</string>
<string name="webview_context_menu_add_contacts">Open/Save in Contacts</string>
<string name="webview_context_menu_email_copy_done">The email has been copied</string>
<plurals name="confirm_move_archive_message_known">
        %d message will be moved to Archive.
        %d messages will be moved to Archive.
</plurals>

<!-- res/values/strings_account_backup_restore.xml -->

<string name="account_backup_restore_onedrive_warning">OneDrive doesn't like overwriting existing files.\n\nIf the Upload button is disabled, please run OneDrive separately from AquaMail and delete the old backup file. Then return here to retry.</string>

<!-- res/values/strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_folder_sync_type_archive">Sync as archive</string>
<string name="account_options_folder_sync_type_archive_set">Archive, do not sync</string>
<string name="account_options_folder_search_hint">Search folders</string>
<string name="account_options_folder_create">Create folder</string>
<string name="account_options_prefs_category_calendars">Calendars</string>

<!-- res/values/strings_cwac.xml -->

<string name="cwac_richedittext_link">Set link</string>
<string name="cwac_richedittext_link_select_first">To set a link, please enter and select some text first</string>

<!-- res/values/strings_errors.xml -->

<string name="mail_task_create_folder">creating folder</string>

<!-- res/values/strings_message_list.xml -->

<string name="message_list_op_move_archive">Move to Archive</string>

<!-- res/values/strings_new_message.xml -->

<string name="new_message_malformed_email_single">Please leave blank or enter exactly one address</string>
<string name="new_message_contacts_searching_server">Searching server contacts…</string>
<string name="chips_copy_email">Copy email address</string>
<string name="chips_copy_number">Copy phone number</string>
<string name="chips_action_label">Return</string>

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_confirm_move_to_archive">Confirm moving to Archive</string>
<string name="prefs_ui_confirm_move_to_archive_summary">Ask for a confirmation before moving to the Archive folder</string>
<string name="prefs_contacts_compose_chips">Contact chips</string>
<string name="prefs_contacts_compose_chips_summary">Show contacts as "chips", not text</string>
<string name="prefs_contacts_compose_chips_replace_names">Replace contact names</string>
<string name="prefs_contacts_compose_chips_replace_names_summary">Replace original contact names with those from your Contacts</string>
<string name="prefs_swipe_message_list_op_archive">Move to archive</string>
<string name="prefs_swipe_message_list_op_archive_or_delete">Archive or delete (depeding on the account)</string>
<string name="prefs_notify_silent_change_interval">Adjust mail check schedule</string>
<string name="prefs_notify_silent_change_interval_none">( do not adjust )</string>
<string name="prefs_notify_silent_no_push">Turn off IMAP push</string>
<string name="prefs_notify_silent_no_push_summary">Do not use IMAP push during this time</string>
<string name="prefs_notify_weekend_all_no_push">Turn off IMAP push</string>
<string name="prefs_notify_weekend_all_no_push_summary">Do not use IMAP push on these days</string>

<!-- res/values/strings_widget.xml -->

<string name="prefs_widget_larger_font">Larger font</string>
<string name="prefs_widget_larger_font_summary">Use a larger font size</string>
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Maciej Bator

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 81
Re: Polish
« Reply #44 on: May 07, 2015, 11:52:21 pm »
<!-- res/values/strings__global.xml -->

<string name="folder_manage">Zarządzanie folderami…</string>
<string name="webview_context_menu_email">Wyślij wiadomość</string>
<string name="webview_context_menu_add_contacts">Otwórz/Zapisz w Kontaktach</string>
<string name="webview_context_menu_email_copy_done">Adres e-mail został skopiowany</string>
<plurals name="confirm_move_archive_message_known">
        %d wiadomość zostanie przeniesionych do Archiwum.
        %d wiadomości zostanie przeniesionych do Archiwum.
</plurals>

<!-- res/values/strings_account_backup_restore.xml -->

<string name="account_backup_restore_onedrive_warning">OneDrive nie lubi nadpisywania istniejących plików.\n\nJeśli przycisk Prześlij jest nieaktywny, uruchom aplikację OneDrive i usuń stary plik kopii zapasowej. Następnie wróć tutaj i spróbuj ponownie.</string>

<!-- res/values/strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_folder_sync_type_archive">Synchronizuj jako Archiwum</string>
<string name="account_options_folder_sync_type_archive_set">Archiwizuj, nie synchronizuj</string>
<string name="account_options_folder_search_hint">Przeszukaj foldery</string>
<string name="account_options_folder_create">Utwórz folder</string>
<string name="account_options_prefs_category_calendars">Kalendarze</string>

<!-- res/values/strings_cwac.xml -->

<string name="cwac_richedittext_link">Ustaw łącze</string>
<string name="cwac_richedittext_link_select_first">Aby wstawić łącze, najpierw zaznacz blok tekstu</string>

<!-- res/values/strings_errors.xml -->

<string name="mail_task_create_folder">tworzenie folderu</string>

<!-- res/values/strings_message_list.xml -->

<string name="message_list_op_move_archive">Przenieś do Archiwum</string>

<!-- res/values/strings_new_message.xml -->

<string name="new_message_malformed_email_single">Pozostaw puste lub wprowadź dokładnie jeden adres</string>
<string name="new_message_contacts_searching_server">Przeszukiwanie serwera kontaktów…</string>
<string name="chips_copy_email">Skopiuj adres e-mail</string>
<string name="chips_copy_number">Skopiuj numer telefonu</string>
<string name="chips_action_label">Powrót</string>

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_confirm_move_to_archive">Potwierdzaj przenoszenie do Archiwum</string>
<string name="prefs_ui_confirm_move_to_archive_summary">Prosi o potwierdzenie podczas przenoszenia do folderu Archiwum</string>
<string name="prefs_contacts_compose_chips">Etykietki kontaktów</string>
<string name="prefs_contacts_compose_chips_summary">Wyświetla kontakty jako "etykietki" zamiast tekstu</string>
<string name="prefs_contacts_compose_chips_replace_names">Zastępuj nazwy kontaktów</string>
<string name="prefs_contacts_compose_chips_replace_names_summary">Zastępuje oryginalne nazwy kontaktów na nazwy z Kontaktów</string>
<string name="prefs_swipe_message_list_op_archive">Przenoszenie do archiwum</string>
<string name="prefs_swipe_message_list_op_archive_or_delete">Archiwizuj lub usuwaj (zależy od konta)</string>
<string name="prefs_notify_silent_change_interval">Ustaw harmonogram sprawdzania poczty</string>
<string name="prefs_notify_silent_change_interval_none">( nie ustawiono )</string>
<string name="prefs_notify_silent_no_push">Wyłącz IMAP push</string>
<string name="prefs_notify_silent_no_push_summary">Nie używa IMAP push w tych godzinach</string>
<string name="prefs_notify_weekend_all_no_push">Wyłącz IMAP push</string>
<string name="prefs_notify_weekend_all_no_push_summary">Nie używa IMAP push w tych dniach</string>

<!-- res/values/strings_widget.xml -->

<string name="prefs_widget_larger_font">Większa czcionka</string>
<string name="prefs_widget_larger_font_summary">Używa większej czcionki w widżecie</string>Need one more thing: I want to update string "Żądaj potwierdzenia przeczytania" to "Wyślij potwierdzenie przeczytania" but only on received message when sender asked for a read receipt and in window when sending back the read confirmation.
« Last Edit: May 08, 2015, 12:05:17 am by Maciej Bator »