Author Topic: Polish  (Read 146342 times)

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Polish
« Reply #15 on: July 27, 2014, 12:16:02 am »
Wonderful - Polish translation is now complete too :)
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Polish
« Reply #16 on: August 23, 2014, 11:04:31 pm »
From 1.4.1-beta9, soon to become 1.5.0

***** Found 9 missing translations for language pl

<!-- res/values/strings__global.xml -->

<string name="confirm_send_message_from">Should the message be sent now, from: %1$s?</string>
<plurals name="confirm_move_spam_message_known">
        %d message will be moved to Spam.
        %d messages will be moved to Spam.
</plurals>

<!-- res/values/strings_account_alias.xml -->

<string name="alias_setup_save_alias_as">Identity name (optional):</string>

<!-- res/values/strings_help.xml -->

<string name="help_hint_message_header_disable">You can disable message swiping in app settings.</string>

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_confirm_move_to_spam">Confirm moving to Spam</string>
<string name="prefs_ui_confirm_move_to_spam_summary">Ask for a confirmation before moving to the Spam folder</string>
<string name="prefs_compose_rich_font_family">Rich text font family (when sending)</string>
<string name="prefs_notify_actions">Action buttons</string>

<!-- res/values/strings_widget.xml -->

<string name="widget_tap_refresh">Tap to refresh</string>

----- Summary:
Language pl, missing 9
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Maciej Bator

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 81
Re: Polish
« Reply #17 on: August 24, 2014, 10:27:51 pm »
<!-- res/values/strings__global.xml -->

<string name="confirm_send_message_from">Czy wiadomość ma być wysłana teraz, od: %1$s?</string>
<plurals name="confirm_move_spam_message_known">
        %d wiadomość będzie przeniesiona do spamu.
        %d wiadomości będzie przeniesionych do spamu.
</plurals>

<!-- res/values/strings_account_alias.xml -->

<string name="alias_setup_save_alias_as">Nazwa tożsamości (opcjonalnie):</string>

<!-- res/values/strings_help.xml -->

<string name="help_hint_message_header_disable">Możesz wyłączyć gesty przeciągania w ustawieniach aplikacji.</string>

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_confirm_move_to_spam">Potwierdzaj przeniesienia do spamu</string>
<string name="prefs_ui_confirm_move_to_spam_summary">Wyświetla zapytanie przed przeniesieniem wiadomości do folderu Spam</string>
<string name="prefs_compose_rich_font_family">Rodzina fontu tekstu formatowanego (przy wysyłaniu)</string>
<string name="prefs_notify_actions">Przyciski akcji</string>

<!-- res/values/strings_widget.xml -->

<string name="widget_tap_refresh">Tapnij, aby odświeżyć</string>

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Polish
« Reply #18 on: August 25, 2014, 12:57:38 am »
Thank you! Merged as -beta9.2, going to build and post now.
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Polish
« Reply #19 on: September 26, 2014, 02:03:30 pm »
So I just noticed Maciej in the "currently on the forum" thing in the footer :)

Just a few items missing ;)

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_view_list_color_starred_background">Color: starred background</string>
<string name="prefs_swipe_message_list_sample_subject">Sample message</string>
<string name="prefs_swipe_message_list_sample_preview">This is a sample message</string>
<string name="prefs_swipe_message_list_right_header">Right side</string>
<string name="prefs_swipe_message_list_left_header">Left side</string>
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Maciej Bator

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 81
Re: Polish
« Reply #20 on: September 26, 2014, 02:08:10 pm »
Sure.

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_view_list_color_starred_background">Kolor: Tło oznaczonych gwiazdką</string>
<string name="prefs_swipe_message_list_sample_subject">Przykładowa wiadomość</string>
<string name="prefs_swipe_message_list_sample_preview">To jest przykładowa wiadomość</string>
<string name="prefs_swipe_message_list_right_header">Prawa strona</string>
<string name="prefs_swipe_message_list_left_header">Lewa strona</string>

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Polish
« Reply #21 on: September 26, 2014, 02:38:28 pm »
Merged, thanks!
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Polish
« Reply #22 on: November 05, 2014, 08:57:47 pm »
For 1.5.1 - dev6

***** Found 27 missing translations for language pl

<!-- res/values/strings__global.xml -->

<string name="aw_there_are_more">Swipe left to view more messages</string>

<!-- res/values/strings_account_setup.xml -->

<string name="account_type_label_gmail">Gmail or Google Apps</string>
<string name="account_type_summary_gmail">AquaMail will use Google recommended "more secure" authentication, and will not see, store, or transmit the account's password.</string>
<string name="oauth_gmail_auth_progress">Authenticating with Google…</string>
<string name="oauth_gmail_auth_needed">Please grant permission to access email in the account</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_notice">This Gmail account can be upgraded to use Google's latest security standards (OAUTH2).</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_title">Information</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_message">Google's latest security standard, OAUTH2, is a way for AquaMail to access your mailbox without knowing, storing, or transmitting the password.\n\nThe app will ask for your permission to authenticate via Google's account services.\n\nYou can upgrade right now, later, or not at all.</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_now">Now</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_later">Later</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_never">Never</string>
<string name="oauth_gmail_web_view_loading">Loading Google's authentication page…</string>
<string name="oauth_gmail_error_title">Error</string>
<string name="oauth_gmail_error_invalid_data">Google's OAUTH2 server returned something strange…</string>
<string name="oauth_gmail_error_changed_account">Please sign into %1$s, not %2$s.</string>
<string name="account_setup_gmail_other">Other…</string>
<string name="account_setup_gmail_other_arg">Other (%s)</string>
<string name="account_setup_gmail_web_activity_title">Please log into a Gmail or Google Apps account</string>
<string name="account_setup_gmail_web_activity_title_arg">Please log into %s</string>
<string name="account_setup_gmail_email_prompt">Select a system account or choose Other…</string>
<string name="account_setup_gmail_title">Gmail or Google Apps</string>

<!-- res/values/strings_message_list.xml -->

<string name="message_list_menu_sort_unread_starred_first">Unread + Starred first</string>

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_theme_material">Festive colors</string>
<string name="aquamail_ui_theme_accent">Title bar and icon bar color</string>
<string name="prefs_network_ssl_hardening_no_sslv3">Do not use SSLv3</string>
<string name="prefs_network_ssl_hardening_no_sslv3_summary">Do not use the SSLv3 protocol, known to be insecure</string>
<string name="prefs_network_ssl_reboot_required">Please reboot the phone / tablet for this change to go into effect</string>
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Maciej Bator

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 81
Re: Polish
« Reply #23 on: November 05, 2014, 11:12:43 pm »
<!-- res/values/strings__global.xml -->

<string name="aw_there_are_more">Pokaż więcej wiadomości przeciągając w lewo</string>

<!-- res/values/strings_account_setup.xml -->

<string name="account_type_label_gmail">Gmail lub Aplikacje Google</string>
<string name="account_type_summary_gmail">AquaMail może używać rekomendowanej przez Google bezpieczniejszej metody autoryzacji (nie będzie widział, pamiętał ani przesyłał hasła do konta.</string>
<string name="oauth_gmail_auth_progress">Trwa autoryzacja Google…</string>
<string name="oauth_gmail_auth_needed">Udziel zezwolenia na dostęp do poczty konta</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_notice">To konto Gmail może być zaktualizowane w celu używania najnowszych standardów bezpieczeństwa Google (OAUTH2).</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_title">Informacja</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_message">Najnowszy standard bezpieczeństwa, OAUTH2, to sposób dla AquaMail na dostęp do Twojej skrzynki pocztowej bez dostępu do hasła.\n\nAplikacja poprosi o Twoje zezwolenie na autoryzację przy pomocy usług konta Google.\n\nMożesz uaktualnić teraz, później lub wcale.</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_now">Teraz</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_later">Później</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_never">Nigdy</string>
<string name="oauth_gmail_web_view_loading">Trwa ładowanie strony autoryzacji Google…</string>
<string name="oauth_gmail_error_title">Błąd</string>
<string name="oauth_gmail_error_invalid_data">Serwer autoryzacji Google OAUTH2 zwrócił coś dziwnego…</string>
<string name="oauth_gmail_error_changed_account">Zaloguj się do %1$s, nie do %2$s.</string>
<string name="account_setup_gmail_other">Inne…</string>
<string name="account_setup_gmail_other_arg">Inne (%s)</string>
<string name="account_setup_gmail_web_activity_title">Zaloguj się do konta Gmail lub Aplikacje Google</string>
<string name="account_setup_gmail_web_activity_title_arg">Zaloguj się do %s</string>
<string name="account_setup_gmail_email_prompt">Zaznacz konto systemowe lub wybierz Inne…</string>
<string name="account_setup_gmail_title">Gmail lub Aplikacje Google</string>

<!-- res/values/strings_message_list.xml -->

<string name="message_list_menu_sort_unread_starred_first">Najpierw Nieprzeczytane + Oznaczone gwiazdką</string>

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_theme_material">Żywe kolory</string>
<string name="aquamail_ui_theme_accent">Kolor nagłówków i paska narzędzi</string>
<string name="prefs_network_ssl_hardening_no_sslv3">Nie używaj SSLv3</string>
<string name="prefs_network_ssl_hardening_no_sslv3_summary">Nie używa protokołu SSLv3, znane są problemy z bezpieczeństwem</string>
<string name="prefs_network_ssl_reboot_required">Uruchom ponownie urządzenie w celu zastosowania zmian</string>

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Polish
« Reply #24 on: November 07, 2014, 01:15:23 am »
Awesome, thanks!
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Maciej Bator

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 81
Re: Polish
« Reply #25 on: November 16, 2014, 07:56:55 pm »
<!-- res/values/strings_message_list.xml -->

<string name="message_list_pull_pull_to_select">Ściągnij, aby zaznaczyć</string>
<string name="message_list_pull_release_to_select">Puść, aby zaznaczyć</string>

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_floating_action_button">Pływający przycisk</string>
<string name="prefs_ui_floating_action_button_summary">Wyświetla duży pływający przycisk zamiast paska narzędzi</string>
<string name="prefs_view_list_pull_select">Przeciągnij w dół, aby zaznaczać</string>
<string name="prefs_view_list_pull_select_summary">Zaznacza wszystkie wiadomości po przeciągnięciu palcem w dół z lewej strony</string>

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Polish
« Reply #26 on: November 18, 2014, 01:16:34 am »
Merged, thank you.

What's left:

***** Found 2 missing translations for language pl

<!-- res/values/strings_ical.xml -->

<string name="ical_dialog_response_not_required">Response not required</string>

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_view_list_color_aux">Color: message times and sizes</string>
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Maciej Bator

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 81
Re: Polish
« Reply #27 on: November 18, 2014, 01:39:16 am »


<!-- res/values/strings_ical.xml -->

<string name="ical_dialog_response_not_required">Odpowiedź nie jest wymagana</string>

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_view_list_color_aux"> Kolor: godzina i rozmiar wiadomości</string>

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Polish
« Reply #28 on: November 19, 2014, 01:46:59 am »
Merged, thank you, Polish is now again complete.
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/

Kostya Vasilyev

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 12740
Re: Polish
« Reply #29 on: December 01, 2014, 01:39:42 am »
A new UI element, and new translations are needed. Z góry dziękuję.

http://www.aqua-mail.com/forum/index.php?topic=3046.0
Creating debug logs for diagnostics: https://www.aqua-mail.com/troubleshooting/

The official FAQ: https://www.aqua-mail.com/faq/

Лог-файлы для диагностики: https://www.aqua-mail.com/ru/troubleshooting/

Вопросы и ответы: https://www.aqua-mail.com/ru/faq/