AquaMail Forum

English => Translations => Topic started by: Kostya Vasilyev on November 05, 2014, 08:59:15 pm

Title: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on November 05, 2014, 08:59:15 pm
Updated: http://www.aqua-mail.com/forum/index.php?topic=2960.msg29210#msg29210

For 1.5.1 - dev6

***** Found 23 missing translations for language sk

<!-- res/values/strings__global.xml -->

<string name="aw_there_are_more">Swipe left to view more messages</string>

<!-- res/values/strings_account_setup.xml -->

<string name="account_type_label_gmail">Gmail or Google Apps</string>
<string name="account_type_summary_gmail">AquaMail will use Google recommended "more secure" authentication, and will not see, store, or transmit the account's password.</string>
<string name="oauth_gmail_auth_progress">Authenticating with Google…</string>
<string name="oauth_gmail_auth_needed">Please grant permission to access email in the account</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_notice">This Gmail account can be upgraded to use Google's latest security standards (OAUTH2).</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_title">Information</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_message">Google's latest security standard, OAUTH2, is a way for AquaMail to access your mailbox without knowing, storing, or transmitting the password.\n\nThe app will ask for your permission to authenticate via Google's account services.\n\nYou can upgrade right now, later, or not at all.</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_now">Now</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_later">Later</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_never">Never</string>
<string name="oauth_gmail_web_view_loading">Loading Google's authentication page…</string>
<string name="oauth_gmail_error_title">Error</string>
<string name="oauth_gmail_error_invalid_data">Google's OAUTH2 server returned something strange…</string>
<string name="oauth_gmail_error_changed_account">Please sign into %1$s, not %2$s.</string>
<string name="account_setup_gmail_other">Other…</string>
<string name="account_setup_gmail_other_arg">Other (%s)</string>
<string name="account_setup_gmail_web_activity_title">Please log into a Gmail or Google Apps account</string>
<string name="account_setup_gmail_web_activity_title_arg">Please log into %s</string>
<string name="account_setup_gmail_email_prompt">Select a system account or choose Other…</string>
<string name="account_setup_gmail_title">Gmail or Google Apps</string>

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="aquamail_ui_theme_accent">Title bar and icon bar color</string>
<string name="prefs_network_ssl_reboot_required">Please reboot the phone / tablet for this change to go into effect</string>
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on November 06, 2014, 06:47:49 pm
<string name="aw_there_are_more">Potiahnite doľava pre zobrazenie ďalších správ</string>

<string name="account_type_label_gmail">Gmail alebo Aplikácie Google</string>
<string name="account_type_summary_gmail">AquaMail bude používať "bezpečnejšie" overovanie odporúčané spoločnosťou Google a nebude vidieť, ukladať alebo prenášať heslo k účtu.</string>
<string name="oauth_gmail_auth_progress">Overovanie pomocou Google…</string>
<string name="oauth_gmail_auth_needed">Prosím, udeľte povolenie na prístup k e-mailovému účtu</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_notice">Tento účet Gmail možete aktualizovať pre používanie najnovších bezpečnostných noriem spoločnosti Google (OAUTH2).</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_title">Informácia</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_message">Najnovšia bezpečnostná norma spoločnosti Google, OAUTH2, je spôsob, akým AquaMail pristupuje k poštovej schránke bez toho, aby vedel, ukladal alebo prenášal heslo.\n\nAplikácia požiada o váš súhlas na overenie pomocou služieb účtu Google.\n\nYMôžete aktualizovať práve teraz, neskôr, alebo vôbec nikdy..</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_now">Teraz</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_later">Neskôr</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_never">Nikdy</string>
<string name="oauth_gmail_web_view_loading">Načítavanie stránky pre overenie cez Google…</string>
<string name="oauth_gmail_error_title">Chyba</string>
<string name="oauth_gmail_error_invalid_data">OAUTH2 server spoločnosti Google vrátil niečo divné…</string>
<string name="oauth_gmail_error_changed_account">Prosím, prihláste sa do %1$s, nie do %2$s.</string>
<string name="account_setup_gmail_other">Iný…</string>
<string name="account_setup_gmail_other_arg">Iný (%s)</string>
<string name="account_setup_gmail_web_activity_title">Prosím, prihláste sa do účtu Gmail alebo Aplikácií Google</string>
<string name="account_setup_gmail_web_activity_title_arg">Prosím, prihláste sa do %s</string>
<string name="account_setup_gmail_email_prompt">Vyberte systémový účet alebo vyberte Iný…</string>
<string name="account_setup_gmail_title">Gmail alebo Aplikácie Google</string>


<string name="aquamail_ui_theme_accent">Farba panela názvu a ikon</string>
<string name="prefs_network_ssl_reboot_required">Prosím, reštartnite zariadenie, aby sa táto zmena prejavila</string>


In last string I use "device" instead of phone/tablet. Maybe you want to use it in original English translation too.
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on November 07, 2014, 01:16:54 am
Thanks!
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on November 15, 2014, 12:52:37 pm
<!-- res/values/strings_message_list.xml -->

<string name="message_list_pull_pull_to_select">Potiahnite pre vybratie</string>
<string name="message_list_pull_release_to_select">Uvoľnite pre vybratie</string>

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_floating_action_button">Lietajúce tlačidlo akcie</string>
<string name="prefs_ui_floating_action_button_summary">Zobraziť veľké lietajúce tlačidlo akcie namiesto radu ikon</string>
<string name="prefs_view_list_pull_select">Potiahnuť pre vybratie</string>
<string name="prefs_view_list_pull_select_summary">Vybrať potiahnutím nadol vľavo</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on November 15, 2014, 08:02:48 pm
Thank you. Merged.

Just one item missing now:

<string name="ical_dialog_response_not_required">Response not required</string>

This is for ical invites.
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on November 15, 2014, 08:32:45 pm
<string name="ical_dialog_response_not_required">Odpoveď nie je vyžadovaná</string>

Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on November 15, 2014, 10:10:05 pm
Thank you. Updated.
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on November 26, 2014, 05:44:12 pm
<string name="prefs_compose_buttons_top_not_available_summary">Vždy povolené pri používaní novej témy na Androide 5.0</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on November 26, 2014, 08:13:24 pm
Thank you.
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on December 01, 2014, 01:37:49 am
New translations needed, thanks in advance!

http://www.aqua-mail.com/forum/index.php?topic=3046.0
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on December 01, 2014, 06:46:55 pm
<string name="help_hint_message_list_pull_select">Potiahnite nadol na ľavej strane pre výber niekoľkých správ naraz.</string>
<string name="help_hint_message_list_settings">Pozrite nastavenia aplikácie a sekciu Zoznam správ pre prispôsobenie</string>
<string name="help_new_close">Prejsť do AquaMail</string>
<string name="help_new_new_look">Nový vzhľad</string>
<string name="help_new_enable_material_design">Povoliť novú tému (Material Design)</string>
<string name="help_new_enable_floating_button">Povoliť lietajúce tlačidlo akcie</string>
<string name="help_new_see_settings">Tieto možnosti môžete neskôr zmeniť v nastaveniach aplikácie v sekcii Používateľské rozhranie. Staré témy sú stále k dispozícii.</string>
<string name="help_new_new_features">Nové funkcie</string>
<string name="help_new_gmail_oauth">• Bezpečnejšie a spoločnosťou Google odporúčané overovanie pre účty Gmail a Google Apps (OAUTH2).</string>
<string name="help_new_android_wear">• Vylepšené oznámenia pre inteligentné hodinky so systémom Android Wear.</string>
<string name="prefs_ui_theme_material">Svetlá (Material Design)</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on December 01, 2014, 09:10:23 pm
Thanks, merged!
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on December 01, 2014, 09:32:48 pm
And there are always more :)

***** Found 4 missing translations for language sk

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_compose_format_bar_bottom">Rich format bar at the bottom</string>
<string name="prefs_compose_format_bar_bottom_summary">Move rich format bar to the bottom (useful on LG and HTC devices)</string>
<string name="prefs_compose_format_bar_float">Floating rich format bar</string>
<string name="prefs_compose_format_bar_float_summary">Make rich format bar "float" over message text</string>

The "rich format bar" is on the compose screen (bold, italic, etc) --

I just added settings to 1) turn off its "floating" and to 2) move it to the bottom of the screen (not top).
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on December 02, 2014, 06:13:53 pm
<string name="prefs_compose_format_bar_bottom">Panel formátovania v dolnej časti</string>
<string name="prefs_compose_format_bar_bottom_summary">Presunúť panel formátovania do dolnej časti (užitočné na LG a HTC zariadeniach)</string>
<string name="prefs_compose_format_bar_float">Lietajúci panel formátovania</string>
<string name="prefs_compose_format_bar_float_summary">Lietajúci panel formátovania nad textom správy</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on December 02, 2014, 06:43:10 pm
Merged. Thank you. Slovak is now complete.
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on March 18, 2015, 09:55:03 pm
For version 1.5.5

***** Found 36 missing translations for language fr

<!-- res/values/strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_prefs_ews">Exchange options</string>
<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar">Sync calendar</string>
<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_summary">Sync server calendar with the device's calendar</string>
<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_turn_off_confirmation">This will remove any already synced calendars and their events from the device's Calendar.</string>
<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_time_period">What to sync from the server</string>
<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_time_keep">How long to keep on the device</string>
<plurals name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_time_plural_template">
        %1$d month
        %1$d months
</plurals>

<!-- res/values/strings_attachments.xml -->

<string name="attachment_calendar_sync">Waiting for Calendar sync…</string>

<!-- res/values/strings_errors.xml -->

<string name="mail_task_calendar">syncing calendar</string>

<!-- res/values/strings_ical.xml -->

<string name="ical_calendar">Calendar</string>
<string name="ical_state_organizer">organizer</string>
<string name="ical_action_view_in_calendar">View in Calendar</string>
<string name="ical_action_remove_from_calendar">Remove from Calendar</string>
<string name="ical_dialog_account_has_sync">The event will be synced to Calendar</string>

<!-- res/values/strings_message_display.xml -->

<string name="message_display_read_receipt_never">Never</string>

<!-- res/values/strings_new_message.xml -->

<string name="new_message_menu_delivery_receipt">Request delivery receipt</string>
<string name="new_message_delivery_receipt_prompt">Delivery receipt requested</string>
<string name="new_message_pick_all">All</string>

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_calendar_alarm_time">Alarm when saving invites</string>
<string name="prefs_calendar_alarm_none">None</string>
<string name="prefs_calendar_alarm_at_event">At time of event</string>
<string name="prefs_calendar_alarm_5m">5 minutes before</string>
<string name="prefs_calendar_alarm_15m">15 minutes before</string>
<string name="prefs_calendar_alarm_30m">30 minutes before</string>
<string name="prefs_calendar_alarm_1h">1 hour before</string>
<string name="prefs_calendar_view_type">View in Calendar (Exchange accounts) goes to</string>
<string name="prefs_calendar_view_type_event">The event itself</string>
<string name="prefs_calendar_view_type_day">Day view for the event's date</string>
<string name="prefs_ui_webview_zoom_to_fit_auto_sizing">Enlarge small text</string>
<string name="prefs_ui_webview_zoom_to_fit_auto_sizing_summary">Enlarge text that would otherwise get too small when shrunk</string>
<string name="prefs_notify_priority">High priority notifications</string>
<string name="prefs_notify_priority_summary">Android 5.0 feature</string>
<string name="prefs_notify_actions_confirm">Confirm notification actions…</string>
<string name="prefs_notify_actions_confirm_activity">In a separate window</string>
<string name="prefs_notify_actions_confirm_notification">In notifications themselves</string>

<!-- res/values/strings_sync.xml -->

<string name="sync_mail_provider_label">Email</string>
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on March 19, 2015, 05:22:15 pm
Done. Check comment in "plurals".

<!-- res/values/strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_prefs_ews">Možnosti Exchange</string>
<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar">Synchronizovať kalendár</string>
<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_summary">Synchronizovať kalendár na serveri s kalendárom v zariadení</string>
<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_turn_off_confirmation">Odstránia sa všetky už synchronizované kalendáre a ich udalosti z kalendára v zariadení.</string>
<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_time_period">Synchronizovať zo serveru</string>
<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_time_keep">Doba ponechania v zariadení</string>
<plurals name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_time_plural_template">
        %1$d mesiac
        %1$d mesiace (Kostya, this is for FEW)
        %1$d mesiacov
</plurals>

<!-- res/values/strings_attachments.xml -->

<string name="attachment_calendar_sync">Čakanie na sychronizáciu kalendára…</string>

<!-- res/values/strings_errors.xml -->

<string name="mail_task_calendar">synchronizovanie kalendára</string>

<!-- res/values/strings_ical.xml -->

<string name="ical_calendar">Kalendár</string>
<string name="ical_state_organizer">usporiadateľ</string>
<string name="ical_action_view_in_calendar">Zobraziť v kalendári</string>
<string name="ical_action_remove_from_calendar">Odstrániť z kalendára</string>
<string name="ical_dialog_account_has_sync">Udalosť bude synchronizovaná s kalendárom</string>

<!-- res/values/strings_message_display.xml -->

<string name="message_display_read_receipt_never">Nikdy</string>

<!-- res/values/strings_new_message.xml -->

<string name="new_message_menu_delivery_receipt">Vyžiadať potvrdenie o doručení</string>
<string name="new_message_delivery_receipt_prompt">Potvrdenie o doručení bolo vyžiadané</string>
<string name="new_message_pick_all">Všetky</string>

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_calendar_alarm_time">Upozornenie pri ukladaní pozvánok</string>
<string name="prefs_calendar_alarm_none">Žiadne</string>
<string name="prefs_calendar_alarm_at_event">V čase udalosti</string>
<string name="prefs_calendar_alarm_5m">5 minút dopredu</string>
<string name="prefs_calendar_alarm_15m">15 minút dopredu</string>
<string name="prefs_calendar_alarm_30m">30 minút dopredu</string>
<string name="prefs_calendar_alarm_1h">1 hodinu dopredu</string>
<string name="prefs_calendar_view_type">Otvoriť po zobrazení v kalendári (účty Exchange)</string>
<string name="prefs_calendar_view_type_event">Udalosť</string>
<string name="prefs_calendar_view_type_day">Denné zobrazenie pre dátum udalosti</string>
<string name="prefs_ui_webview_zoom_to_fit_auto_sizing">Zväčšiť malý text</string>
<string name="prefs_ui_webview_zoom_to_fit_auto_sizing_summary">Zväčšiť text, ktorý by bol príliš malý po zmenšení</string>
<string name="prefs_notify_priority">Oznámenia s vysokou prioritou</string>
<string name="prefs_notify_priority_summary">Funkcia Androidu 5.0</string>
<string name="prefs_notify_actions_confirm">Potvrdzovať akcie v oznámeniach</string>
<string name="prefs_notify_actions_confirm_activity">V samostatnom okne</string>
<string name="prefs_notify_actions_confirm_notification">V samotných oznámeniach</string>

<!-- res/values/strings_sync.xml -->

<string name="sync_mail_provider_label">E-mail</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on March 19, 2015, 05:29:01 pm
Thank you!

Plurals noted (Russian is similar).

Missed two more, sorry

<string name="message_display_read_receipt_subject">Return Receipt - %1$s</string>
<string name="message_display_read_receipt_body">This is a Return Receipt for the mail that you sent to %1$s.</string>

This is the subject / body of responses to read receipt requests.

Title: Re: Slovak
Post by: pyler on March 21, 2015, 10:59:56 am
<string name="message_display_read_receipt_subject">Potvrdenie o prijatí - %1$s</string>
<string name="message_display_read_receipt_body">Toto je potvrdenie o prijatí e-mailu, ktorý ste poslali na %1$s.</string>

The argument in the second string is an email address, right?

Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on March 21, 2015, 10:11:04 pm
Correct, the name / email. "The message which you sent to John Smith foo@bar.com has been read" or something.
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on March 22, 2015, 11:02:33 am
Ok. Then small edit.
"poslali na" -> "poslali príjemcovi"
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on March 22, 2015, 03:41:22 pm
Done
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on March 30, 2015, 12:46:08 am
New setting: how fast or slow the LED blinks.

***** Found 3 missing translations for language sk

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_notify_led_time_on">Turn LED on for…</string>
<string name="prefs_notify_led_time_off">Keep LED off for…</string>
<plurals name="prefs_notify_led_time_template">
        %1$d second
        %1$d seconds
</plurals>
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on March 31, 2015, 05:15:35 pm
<string name="prefs_notify_led_time_on">Zapnúť LED na…</string>
<string name="prefs_notify_led_time_off">Vypnúť LED na…</string>
<plurals name="prefs_notify_led_time_template">
        %1$d sekunda
        %1$d sekundy (FEW)
        %1$d sekúnd
</plurals>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on April 02, 2015, 12:55:51 am
Thank you!

I understand it's for quantity = "one" / "few" / "other".
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on April 02, 2015, 11:24:01 am
Yes, indeed  ;)
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on April 02, 2015, 09:15:42 pm
Not same, but similar..

1 - jablko
2,3,4 - jablká
5 and more - jabĺk
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on April 02, 2015, 09:22:41 pm
Same rules in Russian -- for same quantities -- and the word for "apple" sounds exactly the same.
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on May 07, 2015, 07:42:02 pm
<!-- res/values/strings__global.xml -->

<string name="folder_manage">Spravovať priečinky…</string>
<string name="webview_context_menu_email">Poslať e-mail</string>
<string name="webview_context_menu_add_contacts">Otvoriť/uložiť do kontaktov</string>
<string name="webview_context_menu_email_copy_done">E-mail bol skopírovaný</string>

<!-- res/values/strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_folder_search_hint">Vyhľadať priečinok</string>
<string name="account_options_folder_create">Vytvoriť priečinok</string>
<string name="account_options_prefs_category_calendars">Kalendáre</string>

<!-- res/values/strings_cwac.xml -->

<string name="cwac_richedittext_link">Nastaviť odkaz</string>
<string name="cwac_richedittext_link_select_first">Pre nastavenie odkazu najskôr zadajte a vyberte nejaký text</string>

<!-- res/values/strings_errors.xml -->

<string name="mail_task_create_folder">vytváranie priečinka</string>

<!-- res/values/strings_new_message.xml -->

<string name="new_message_malformed_email_single">Prosím, ponechajte prázdne alebo zadajte presne jednu adresu</string>
<string name="new_message_contacts_searching_server">Vyhľadávanie kontaktov na serveri…</string>
<string name="chips_copy_email">Kopírovať e-mailovú adresu</string>
<string name="chips_copy_number">Kopírovať telefónne číslo</string>
<string name="chips_action_label">Späť</string>

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_contacts_compose_chips">Ikony kontaktov</string>
<string name="prefs_contacts_compose_chips_summary">Zobraziť kontakty ako "ikony", nie ako text</string>
<string name="prefs_contacts_compose_chips_replace_names">Nahradiť mená kontaktov</string>
<string name="prefs_contacts_compose_chips_replace_names_summary">Nahradiť pôvodné mená kontaktov s tými, ktoré sú vo vašich kontaktoch</string>

<!-- res/values/strings_widget.xml -->

<string name="prefs_widget_larger_font">Väčšie písmo</string>
<string name="prefs_widget_larger_font_summary">Použiť väčšiu veľkosť písma</string>

<!-- res/values/strings__global.xml -->

<plurals name="confirm_move_archive_message_known">
        %d správa bude presunutá do priečinka Archív.
        %d správy budú presunuté do priečinka Archív.       
        %d správ bude presunutých do priečinka Archív.
</plurals>

<!-- res/values/strings_account_backup_restore.xml -->

<string name="account_backup_restore_onedrive_warning">OneDrive neumožňuje prepísanie existujúcich súborov.\n\nAk je tlačidlo Nahrať zakázané, prosím, spustite OneDrive oddelene od AquaMail a vymažte starý súbor zálohy. Potom sa vráťte sem a skúste to znova.</string>

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_confirm_move_to_archive">Potvrdzovať presunutie do priečinka Archív</string>
<string name="prefs_ui_confirm_move_to_archive_summary">Požiadať o potvrdenie pred presunutím do priečinka Archív</string>*******************************
Small edit of older translations (just replace ikonky with ikony in these lines):
Farebné ikonky -> Farebné ikony
Zobraziť farebné ikonky, ak obrázky kontaktov nie sú k dispozícii  -> Zobraziť farebné ikony, ak obrázky kontaktov nie sú k dispozícii
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on May 07, 2015, 08:24:51 pm
Thank you.

This is what's missing now:

***** Found 11 missing translations for language sk

<!-- res/values/strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_folder_sync_type_archive">Sync as archive</string>
<string name="account_options_folder_sync_type_archive_set">Archive, do not sync</string>

<!-- res/values/strings_message_list.xml -->

<string name="message_list_op_move_archive">Move to Archive</string>

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_swipe_message_list_op_archive">Move to archive</string>
<string name="prefs_swipe_message_list_op_archive_or_delete">Archive or delete (depeding on the account)</string>
<string name="prefs_notify_silent_change_interval">Adjust mail check schedule</string>
<string name="prefs_notify_silent_change_interval_none">( do not adjust )</string>
<string name="prefs_notify_silent_no_push">Turn off IMAP push</string>
<string name="prefs_notify_silent_no_push_summary">Do not use IMAP push during this time</string>
<string name="prefs_notify_weekend_all_no_push">Turn off IMAP push</string>
<string name="prefs_notify_weekend_all_no_push_summary">Do not use IMAP push on these days</string>
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on May 07, 2015, 09:02:41 pm
Yes  :)

<!-- res/values/strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_folder_sync_type_archive">Synchronizovať ako archív</string>
<string name="account_options_folder_sync_type_archive_set">Archív, nesynchronizovať</string>

<!-- res/values/strings_message_list.xml -->

<string name="message_list_op_move_archive">Presunúť do priečinka Archív</string>

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_swipe_message_list_op_archive">Presunúť do priečinka Archív</string>
<string name="prefs_swipe_message_list_op_archive_or_delete">Archivovať alebo vymazať (v závislosti na účte)</string>
<string name="prefs_notify_silent_change_interval">Upraviť plán kontroly pošty</string>
<string name="prefs_notify_silent_change_interval_none">Nemeniť</string>
<string name="prefs_notify_silent_no_push">Vypnúť IMAP push</string>
<string name="prefs_notify_silent_no_push_summary">Nepoužívať IMAP push počas tejto doby</string>
<string name="prefs_notify_weekend_all_no_push">Vypnúť IMAP push</string>
<string name="prefs_notify_weekend_all_no_push_summary">Nepoužívať IMAP push v tieto dni</string>**************
I think you should change original EN translation for this string. (use Archive, not archive)
<string name="prefs_swipe_message_list_op_archive">Move to Archive</string>
and.. depending on the account, not depeding on the account (in prefs_swipe_message_list_op_archive_or_delet)
Title: Re: Slovak
Post by: PeterS on May 07, 2015, 09:04:14 pm
What about the amounts of the message to be read?
http://www.aqua-mail.com/forum/index.php?topic=3437.msg16913.msg#16913

Sent from a touch display, which took care of perfectly scrambling my thoughts.
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on May 07, 2015, 10:30:45 pm
Originals:

    <string name="message_display_load_the_rest_opt_partial">Load up to %1$s</string>
    <string name="message_display_load_the_rest_opt_complete">Load all: %1$s</string>
    <string name="message_display_load_the_rest_complete">Load all: %1$s</string>

Current translation:

    <string name="message_display_load_the_rest_complete">Kompletne načítané: %1$s</string>
    <string name="message_display_load_the_rest_opt_complete">Celkovo: %1$s</string>
    <string name="message_display_load_the_rest_opt_partial">Načítané %1$s</string>

Just post your better versions here and I'll merge.
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on May 07, 2015, 10:47:28 pm
Maybe this is ok?    
    <string name="message_display_load_the_rest_opt_partial">Načítať %1$s</string>
    <string name="message_display_load_the_rest_opt_complete">Kompletne načítať: %1$s</string>
    <string name="message_display_load_the_rest_complete">Kompletne načítať: %1$s</string>

And yes, thanks. I am happy to see some feedback :) This project is big enough, so mistakes may happen. Kostya knows how many emails I have sent with improvements, tweaks, etc. :D

Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on May 08, 2015, 12:53:42 am
Thank you, updated:

-    <string name="message_display_load_the_rest_complete">Kompletne načítané: %1$s</string>
-    <string name="message_display_load_the_rest_opt_complete">Celkovo: %1$s</string>
-    <string name="message_display_load_the_rest_opt_partial">Načítané %1$s</string>
+    <string name="message_display_load_the_rest_complete">Kompletne načítať: %1$s</string>
+    <string name="message_display_load_the_rest_opt_complete">Kompletne načítať: %1$s</string>
+    <string name="message_display_load_the_rest_opt_partial">Načítať %1$s</string>
Title: Re: Slovak
Post by: PeterS on May 08, 2015, 03:37:10 am
Yes, this is much better, it already makes sense :)

The "load up to" would need a different translation, but I can no way guess anything suitable. So let's stick to pyler's proposal.

Sent from a touch display, which took care of perfectly scrambling my thoughts.
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on May 08, 2015, 03:45:12 pm
Yes, agree. Načítať až do? or.. Načítať do?
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on May 08, 2015, 09:25:10 pm
***** Found 12 missing translations for language sk

<!-- res/values/strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_folder_sync_type_archive">Sync as archive</string>
<string name="account_options_folder_sync_type_archive_set">Archive, do not sync</string>

<!-- res/values/strings_ical.xml -->

<string name="ical_action_add_reply_note">Add note to your response</string>

<!-- res/values/strings_message_list.xml -->

<string name="message_list_op_move_archive">Move to Archive</string>

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_swipe_message_list_op_archive">Move to archive</string>
<string name="prefs_swipe_message_list_op_archive_or_delete">Archive or delete (depeding on the account)</string>
<string name="prefs_notify_silent_change_interval">Adjust mail check schedule</string>
<string name="prefs_notify_silent_change_interval_none">( do not adjust )</string>
<string name="prefs_notify_silent_no_push">Turn off IMAP push</string>
<string name="prefs_notify_silent_no_push_summary">Do not use IMAP push during this time</string>
<string name="prefs_notify_weekend_all_no_push">Turn off IMAP push</string>
<string name="prefs_notify_weekend_all_no_push_summary">Do not use IMAP push on these days</string>
Title: Re: Slovak
Post by: PeterS on May 08, 2015, 10:34:23 pm
I think that "Načítať %1$s" is just fine.

Sent from a touch display, which took care of perfectly scrambling my thoughts.
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on May 09, 2015, 12:46:13 pm
PeterS: ok, agree.

Kostya: please see "Reply #32" in this thread. I translated it. Just one string looks like new:
<string name="ical_action_add_reply_note">Pridať poznámku do vašej odpovede</string>

Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on May 09, 2015, 11:30:33 pm
Thank you, Slovak is now complete.
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on May 15, 2015, 12:11:26 am
<!-- res/values/strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_force_local">Force local time zone</string>
<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_force_local_summary">Use the device's time zone for synced events (compatibility)</string>
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on May 16, 2015, 01:00:49 pm
<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_force_local">Vynútiť miestne časové pásmo</string>
<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_force_local_summary">Použiť časové pásmo zariadenia pre synchronizované udalosti (kompatibilita)</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on May 16, 2015, 11:11:03 pm
Thanks!
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on May 22, 2015, 12:56:29 am
***** Found 2 missing translations for language sk

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_two_pane_off_when_mw">Single panel in MW mode</string>
<string name="prefs_ui_two_pane_off_when_mw_summary">Use single panel mode when launched inside Samsung's MultiWindow</string>
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on May 22, 2015, 04:36:31 pm
<string name="prefs_ui_two_pane_off_when_mw">Jeden panel v režime Multi Window</string>
<string name="prefs_ui_two_pane_off_when_mw_summary">Použiť režim jedného panelu po spustením v režime Multi Window od Samsungu</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on May 24, 2015, 06:16:53 pm
Ďakujem!
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on May 26, 2015, 09:46:31 pm
These ones are for the Unlocker:

    <string name="app_name">AquaMail Pro Unlocker</string>
    <string name="activity_title">AquaMail Pro Unlocker</string>
    <string name="activity_intro">This application unlocks all features of AquaMail.</string>

    <!-- When the app is missing -->

    <string name="missing_status_text">AquaMail is currently not installed.\n\nPlease install AquaMail from Google Play,
run it, then re-run this application to unlock all features.</string>
    <string name="missing_market_link">Google Play</string>

    <!-- When the app is present -->

    <string name="present_is_licensed">Your copy of AquaMail is unlocked.\n\nThank you for your purchase.</string>
    <string name="present_press_confirm">Please make sure there is an Internet connection, then press the button below to validate your license.</string>
    <string name="present_no_network">There is no Internet connection</string>

    <!-- License checking status messages -->

    <string name="present_check_license">Check license</string>
    <string name="present_checking_license">Checking license, please wait…</string>
    <string name="present_error_setting_license">Error updating license data</string>
   
    <!-- License checking results -->
   
    <string name="present_not_licensed">According to Google Play servers, your copy of this application is not licensed for use.\n\nPlease check
your order status at Google Wallet:\n\nhttps://wallet.google.com/manage/?hl=en\n\nIf the order was processed successfully, you can contact me at
kmansoft@xxx</string>

    <!-- Application error -->

    <string name="not_market_managed">This application appears to have been downloaded and installed independently of
Google Play.\n\nActivation is not possible.</string>
    <string name="application_error">Application error.\n\nYou are welcome to try again now or later.\n\nIn case of repeat failures you can
contact kmansoft@xxx and report error code %1$s.</string>

    <!-- Market error -->

    <string name="market_error_local">Error communicating with Google Play application.</string>
    <string name="market_error_remote">Error communicating with Google Play licensing server.\n\nYou
are welcome to try again now or later.\n\nMake sure there is an Internet connection when you do.\n\nIn
case of repeat failures you can contact me at kmansoft@xxx</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on May 26, 2015, 10:00:20 pm
Google Play description of the main app:

AquaMail is an email app for Internet and Exchange mail, for Android 4.0.3 and higher.

Easy automatic setup for popular email services:

Gmail, Yahoo, Hotmail, FastMail, Apple mail services (@me.com / @mac.com), GMX, AOL, and more. Recognizes mail accounts hosted at Google Apps, Yahoo BizMail, and others.

Works with many other email services via standard Internet email protocols (IMAP, POP3, SMTP).

IMAP push mail (instant incoming email delivery) for those servers that support the IDLE extension (Gmail, GMX, AOL… not supported by Yahoo).

Microsoft Exchange is supported via IMAP or EWS:

Exchange (EWS) accounts provide access to server side contacts (personal and global, with search), and Calendar sync (since version 1.5.5). Recognizes mail accounts hosted at Office 365 and Exchange Online.

Plays well with other email apps that you may be using to access your IMAP or EWS mailbox. Uses existing folder structure, can synchronize drafts, sent, and deleted messages.

Widgets (message counts, message list).

Swiping in message list (actions) and between messages.

Can save attachments as files.

Message auto-fit (like in Gmail).

Rich text formatting when writing messages (including embedding images, in the signature too).

Android Wear (4.3+).

OAUTH2 for Gmail (Google's preferred, "more secure" authentication method).

Integration with Tasker (change settings, trigger mail check, message based events).

Integration with Light Flow, Enhanced SMS & Caller ID, Cloud Print, Apex Launcher Pro, Nova Launcher / Tesla Unread, Executive Assistant, DashClock Widget.

Lots of settings to configure the application just the way *you* would like. Separate settings for WiFi and mobile connections.

This is the Lite version, which is limited to two accounts, no identities, and adds a promo signature to all outgoing messages with a link to the program's web site.

You can add more than two accounts, use identites, and remove the promo signature by purchasing the Pro Unlocker app here on Play.

*****

You can contact me at: xxx.

*****

Google Play description for Unlocker, I'd like to keep it short to it doesn't have to be updated so often

*****
This is the Pro version unlocker key for AquaMail which turns Lite version into Pro.

Please install the base, free application first.
*****
The unlocker is compatible down to Android 2.1+. The current version of AquaMail requires 4.0.3+.
*****
AquaMail is an email application for Android.

Please see the main app or the web site for a detailed description.
*****
The unlocker lets you configure more than two accounts, use identites (aliases), and removes the promo signature at the bottom of each outgoing message.
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on May 27, 2015, 01:29:54 pm
UNLOCKER

    <string name="app_name">AquaMail Pro Unlocker</string>
    <string name="activity_title">AquaMail Pro Unlocker</string>
    <string name="activity_intro">Táto aplikácia odomkne všetky funkcie aplikácie AquaMail.</string>

    <!-- When the app is missing -->

    <string name="missing_status_text">Aplikácia AquaMail nie je nainštalovaná.\n\nProsím, nainštalujte AquaMail z Obchodu Play, spustite ju a následne znova spustite túto aplikáciu pre odomknutie všetkých funkcií.</string>
    <string name="missing_market_link">Obchod Play</string>

    <!-- When the app is present -->

    <string name="present_is_licensed">Vaša kópia AquaMailu je odomknutá.\n\nĎakujeme za váš nákup.</string>
    <string name="present_press_confirm">Prosím, uistite sa, že ste pripojený k internetu a stlačte tlačidlo nižšie pre overenie vašej licencie.</string>
    <string name="present_no_network">Nie ste pripojený k internetu</string>

    <!-- License checking status messages -->

    <string name="present_check_license">Skontrolovať licenciu</string>
    <string name="present_checking_license">Prebieha kontrola licencie. Prosím, počkajte…</string>
    <string name="present_error_setting_license">Chyba pri aktualizácii licenčných údajov</string>
   
    <!-- License checking results -->
   
    <string name="present_not_licensed">Podľa serverov Obchodu Play vaša kópia tejto aplikácie nie je licencovaná na používanie.\n\nProsím, skontrolujte stav vašej objednávky v Peňaženke Google:\n\nhttps://wallet.google.com/manage/?hl=en\n\nAk bola vaša objednávka úspešne spracovaná, môžete ma kontaktovať na kmansoft@xxx</string>

    <!-- Application error -->

    <string name="not_market_managed">Zdá sa, že táto aplikácia nebola stiahnutá a nainštalovaná z Obchodu Play.\n\nAktivácia nie je možná.</string>
    <string name="application_error">Chyba aplikácie.\n\nProsím, skúste to znova teraz alebo neskôr.\n\nV prípade opakovaných problémov ma môžete kontaktovať na kmansoft@xxx a nahlásiť kód chyby %1$s.</string>

    <!-- Market error -->

    <string name="market_error_local">Chyba pri komunikácii s aplikáciou Obchod Play.</string>
    <string name="market_error_remote">Chyba pri komunikácii s licenčným serverom Obchodu Play.\n\nProsím, skúste to znova teraz alebo neskôr.\n\nUistite sa, že ste pripojený k internetu počas overovania licencie.\n\nV prípade opakovaných problémov ma môžete kontaktovať na kmansoft@xxx</string>Google Play description for Unlocker:


Toto je odomykací kľúč pre AquaMail, ktorý inovuje bezplatnú verziu aplikácie AquaMail na Pro verziu.

Prosím, nainštalujte základnú, bezplatnú aplikáciu ako prvú.
*****
Odomykací kľúč je kompatibilný s Androidom 2.1 a novším. Aktuálna verzia AquaMailu vyžaduje Android 4.0.3 a novší.
*****
AquaMail je e-mailový klient pre Android.

Prosím, prezrite si hlavnú aplikáciu alebo webovú stránku pre podrobný popis
*****
Odomykací kľúč vám umožní nastaviť viac ako dva účty, používať identity (aliasy) a odstráni propagačný podpis v dolnej časti každej odchádzajúcej správy.

*****
As soon as possible I will do translation of main description.
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on May 28, 2015, 12:13:51 am
Thank you!!!
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on May 28, 2015, 12:57:51 am
A few Unlocker related strings that were in a different project (sorry, I forgot!!!)

    <!-- Launching Google Play -->

    <string name="licensing_lib_market_go_button">Google Play</string>
    <string name="licensing_lib_market_not_present">Error: Google Play not installed???</string>

    <!-- Launching AquaMail -->

    <string name="licensing_lib_launch_app">Launch AquaMail</string>
    <string name="licensing_lib_launch_app_not_present">Error: AquaMail not installed???</string>

    <!-- Hiding the icon -->

    <string name="licensing_lib_hide_icon">Hide Unlocker icon</string>
    <string name="licensing_lib_show_icon">Show Unlocker icon</string>
    <string name="licensing_lib_reboot_icon">Some devices need to be rebooted for the change to take effect</string>


----

And these are the current Slovak translations:

    <string name="licensing_lib_hide_icon">Skryť ikonu Unlockera</string>
    <string name="licensing_lib_launch_app">Spustiť AquaMail</string>
    <string name="licensing_lib_launch_app_not_present">Chyba: Aplikácia AquaMail nie je nainštalovaná?</string>
    <string name="licensing_lib_market_go_button">Obchod Play</string>
    <string name="licensing_lib_market_not_present">Chyba: Aplikácia Obchod Play nie je nainštalovaná?</string>
    <string name="licensing_lib_reboot_icon">Niektoré zariadenia je potrebné reštartovať, aby sa zmeny prejavili</string>
    <string name="licensing_lib_show_icon">Zobraziť ikonu Unlockera</string>

---

Is it really "Obchod Play"? What is "Obchod", I'm curious? "Play Store"?
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on May 28, 2015, 09:33:05 am
Yes, Store/market = Obchod. Local Google Slovakia team decided to use that name so I follow them.

And translations are fine :)
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on May 28, 2015, 11:11:21 am
Main description:

AquaMail je emailový klient pre internetovú and Exchange poštu. Aplikácia je kompatibilná s Androidom 4.0.3 a novším.

Umožňuje jednoduché automatické nastavenie pre populárne e-mailové služby:

Gmail, Yahoo, Hotmail, FastMail, Apple poštové služby (@me.com / @mac.com), GMX, AOL a ďalšie. Rozoznáva poštové účty hosťujúce na Google Apps, Yahoo BizMail a ďalších.

Pracuje s mnohými inými e-mailovými službami prostredníctvom štandardných internetových e-mailových protokolov (IMAP, POP3, SMTP).

IMAP push pošta (okamžité doručovanie prichádzajúcich e-mailov) pre servery, ktoré podporujú rozšírenie IDLE (Gmail, GMX, AOL… nepodporované u Yahoo).

Služba Microsoft Exchange je podporovaná cez IMAP alebo EWS:

Účty Exchange (EWS) poskytujú prístup ku kontaktov na serveri (osobné a celosvetové, s vyhľadávaním), a synchronizáciu kalendára (od verzie 1.5.5). Rozoznáva poštové účty hosťujúce na Office 365 a Exchange Online.

Dobre pracuje s ostatnými e-mailovými aplikáciami, ktoré možno používate na prístup k vašim poštovými schránkam IMAP alebo EWS. Využíva aktuálnu štruktúru priečinkov, môže synchronizovať koncepty, odoslané a vymazané správy.

Miniaplikácie (počítadlá správ, zoznamy správ).

Potiahnutie v zozname správ (akcie) a medzi správami.

Môžete uložiť prílohy ako súbory.

Automatické prispôsobenie správ (ako v Gmaili).

Rozšírené formátovanie pri písaní správ (vrátane vložených obrázkov, a to aj v podpisoch).

Podpora Android Wear (4.3+).

OAUTH2 pre Gmail (uprednostňované spoločnosťou Google, "bezpečnejší" spôsob overovania).

Integrácia s Taskerom (zmena nastavení, spustenie kontroly pošty, udalosti na základe správ).

Integrácia s  aplikáciami: Light Flow, Enhanced SMS & Caller ID, Cloud Print, Apex Launcher Pro, Nova Launcher / Tesla Unread, Executive Assistant, DashClock Widget.

Množstvo nastavení na prispôsobenie aplikácie tak, aby vám vyhovovala čo najlepšie. Samostatné nastavenia pre Wi-Fi a mobilné pripojenia.
Toto je bezplatná verzia, ktorá je obmedzená na dva účty a nepodporuje žiadne identity. Pridáva propagačný podpis do všetkých odchádzajúcich správ s odkazom na webovú stránku aplikácie.

Môžete pridať viac ako dva účty, používať identity a odstrániť propagačný podpis zakúpením aplikácie AquaMail Pro Unlocker tu, v Obchode Play.

*****

Môžete ma kontaktovať na: xxx.
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on May 28, 2015, 03:57:58 pm
Thank you!!!
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on July 12, 2015, 12:43:11 am
For 1.5.9

***** Found 19 missing translations for language sk

<!-- res/values/strings_access.xml -->

<string name="access_message_list_answered">Answered,</string>
<string name="access_message_list_forwarded">Forwarded,</string>

<!-- res/values/strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_prefs_ews_contacts_offer_from_server">Autocomplete from server</string>
<string name="account_options_prefs_ews_contacts_offer_from_server_summary">Offer server contacts in autocompletion</string>

<!-- res/values/strings_help.xml -->

<string name="help_hint_message_header_scroll">The message header can be scrolled vertically independently of message text.</string>

<!-- res/values/strings_message_display.xml -->

<string name="message_display_view_full_text">View full message text</string>
<string name="message_display_show_quoted_text">Show quoted text</string>
<string name="message_display_hide_quoted_text">Hide quoted text</string>
<string name="message_display_forms_disabled">Forms are disabled</string>

<!-- res/values/strings_new_message.xml -->

<string name="new_message_error_not_drafts_folder">Error: this is not the drafts folder</string>
<string name="new_message_ref_body_was_clipped">Displaying shortened text</string>

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_floating_context_bar">Floating context bar</string>
<string name="prefs_ui_floating_context_bar_summary">A floating bar with icons for message actions</string>
<string name="prefs_ui_fast_scroll">Fast scroll</string>
<string name="prefs_ui_fast_scroll_summary">Enable thumb scroll through message text</string>
<string name="prefs_ui_locale">Language</string>
<string name="prefs_ui_locale_system">System (%1$s)</string>
<string name="prefs_display_hide_quoted">Hide quoted text</string>
<string name="prefs_display_hide_quoted_summary">Hide text quoted in older replies</string>
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on July 12, 2015, 06:50:36 pm
Done

<!-- res/values/strings_access.xml -->

<string name="access_message_list_answered">Odpovedané,</string>
<string name="access_message_list_forwarded">Preposlané,</string>

<!-- res/values/strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_prefs_ews_contacts_offer_from_server">Automaticky dokončiť zo serveru</string>
<string name="account_options_prefs_ews_contacts_offer_from_server_summary">Ponúkať kontakty zo serveru pri automatickom dokončovaní</string>

<!-- res/values/strings_help.xml -->

<string name="help_hint_message_header_scroll">Hlavičku správy je možné posúvať zvislo nezávisle na texte správy.</string>

<!-- res/values/strings_message_display.xml -->

<string name="message_display_view_full_text">Zobraziť celý text správy</string>
<string name="message_display_show_quoted_text">Zobraziť citovaný text</string>
<string name="message_display_hide_quoted_text">Skryť citovaný text</string>
<string name="message_display_forms_disabled">Formuláre sú zakázané</string>

<!-- res/values/strings_new_message.xml -->

<string name="new_message_error_not_drafts_folder">Chyba: toto nie je priečinok Koncepty</string>
<string name="new_message_ref_body_was_clipped">Zobrazenie skráteného textu</string>

<!-- res/values/strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_floating_context_bar">Lietajúci panel ponuky</string>
<string name="prefs_ui_floating_context_bar_summary">Lietajúci panel s ikonami pre akcie správ</string>
<string name="prefs_ui_fast_scroll">Rýchle posúvanie</string>
<string name="prefs_ui_fast_scroll_summary">Povoliť posúvanie pomocou ovládacieho prvku cez text správy</string>
<string name="prefs_ui_locale">Jazyk</string>
<string name="prefs_ui_locale_system">Systémový (%1$s)</string>
<string name="prefs_display_hide_quoted">Skryť citovaný text</string>
<string name="prefs_display_hide_quoted_summary">Skryť text, ktorý bol citovaný v starších odpovediach</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on July 12, 2015, 07:05:00 pm
Thank you.

I've updated -dev3.2 in-place.
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on July 16, 2015, 12:28:45 am
<!-- strings_account_alias.xml -->

<string name="account_alias_list_use_when_replying">Use when replying</string>
<string name="account_alias_list_use_when_replying_summary">Use a received message\'s identity when replying or forwarding</string>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_display_abbrev_recipients">Abbreviated recipients</string>
<string name="prefs_display_abbrev_recipients_summary">Hide recipient emails, show just names</string>
<string name="prefs_notify_actions_only_icons">Actions with icons only, no text</string>
<string name="prefs_notify_actions_only_icons_summary">Compatibility, Samsung + Android 5.0+</string>

I posted an explanation of what the "use alias when replying" means under Polish.
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on July 16, 2015, 06:25:26 pm
Yes, done

<!-- strings_account_alias.xml -->

<string name="account_alias_list_use_when_replying">Použiť pri odpovedaní</string>
<string name="account_alias_list_use_when_replying_summary">Použiť identitu z prijatej správy pri odpovedaní alebo preposielaní</string>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_display_abbrev_recipients">Skrátení príjemcovia</string>
<string name="prefs_display_abbrev_recipients_summary">Skryť e-mailové adresy príjemcov, zobraziť len ich mená</string>
<string name="prefs_notify_actions_only_icons">Akcie len s ikonami, bez textu</string>
<string name="prefs_notify_actions_only_icons_summary">Kompatibilita, Samsung + Android 5.0+</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on July 17, 2015, 08:46:47 pm
Awesome! Merged!
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on July 20, 2015, 10:28:25 am
<string name="account_options_prefs_alt_signature">Podpis pre odpovede a preposlania</string>

Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on July 21, 2015, 04:30:19 pm
Thanks, done
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on July 23, 2015, 08:48:21 pm
*** sk: Missing transations: 5

<!-- strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_save_sent">Save sent</string>
<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_save_sent_summary">Save messages sent when creating or updating appointments</string>

<!-- strings_ical.xml -->

<string name="ical_dialog_you_are_organizer">You are the organizer</string>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_attachments_above">Attachments above text</string>
<string name="prefs_ui_attachments_above_summary">Show attachments above message text</string>
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on July 24, 2015, 11:54:48 am
*** sk: Missing transations: 5

<!-- strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_save_sent">Uložiť odoslané správy</string>
<string name="account_options_prefs_ews_sync_calendar_save_sent_summary">Uložiť odoslané správy pri vytváraní alebo aktualizovaní schôdzok</string>

<!-- strings_ical.xml -->

<string name="ical_dialog_you_are_organizer">Vy ste usporiadateľ</string>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_attachments_above">Prílohy nad textom</string>
<string name="prefs_ui_attachments_above_summary">Zobraziť prílohy nad textom správ</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on July 24, 2015, 08:23:59 pm
Thank you, merged.
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on July 29, 2015, 10:52:32 am
<string name="prefs_ui_main_combined_drafts">Kombinované koncepty</string>
<string name="prefs_ui_main_combined_drafts_summary">Zobraziť koncepty pre všetky účty v špeciálnom priečinku</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on July 29, 2015, 02:20:53 pm
Thank you!

And I'm really sorry, but I forgot to ask for this one, this is for the actual "folder" in the account list:

<string name="account_list_combined_drafts">Drafts</string>
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on July 29, 2015, 07:37:15 pm
 :D
<string name="account_list_combined_drafts">Koncepty</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on August 04, 2015, 10:44:26 pm

*** sk: Missing transations: 3

<!-- strings_errors.xml -->

<string name="mail_error_oauth_network">OAUTH network error</string>

<!-- strings_new_message.xml -->

<string name="new_message_menu_send_later">Send later</string>
<string name="new_message_send_later_other">Other…</string>
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on August 05, 2015, 12:33:53 pm
 :)

<!-- strings_errors.xml -->

<string name="mail_error_oauth_network">Chyba siete pri overovaní cez OAUTH</string>

<!-- strings_new_message.xml -->

<string name="new_message_menu_send_later">Poslať neskôr</string>
<string name="new_message_send_later_other">Iný…</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on August 05, 2015, 03:00:41 pm
Thanks!
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on August 11, 2015, 11:35:10 pm
<!-- strings_message_display.xml -->

<string name="message_display_hide_attachments">Hide attachments</string>
<string name="message_display_menu_mark_star_off">Remove star</string>
<string name="message_display_menu_mark_star_on">Mark with star</string>
<plurals name="message_display_show_attachments_plural">
   <item quantity="one">Show %1$d attachment</item>
   <item quantity="other">Show %1$d attachments</item>
</plurals>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_attachments_collapse">Hide attachments</string>
<string name="prefs_ui_attachments_collapse_summary">Initially, to see message text right away</string>
Title: Re: Slovak
Post by: PeterS on August 21, 2015, 03:19:22 am
I'd like to ask for a fix for:

"Show linked images noname@abc.xyx: not known"
is currently being translated as
"Zobraziť pripojené obrázky noname@abc.xyx: neznámy obrázok"

which is partially misleading (because "pripojené" means rather "attached", but I fail to come up with a better translation ) and wrong ("neznámy obrázok" instead of "neznáma adresa" or "neznámy e-mail")

and afterwards:

"Save noname@abc.xyx as a known email"
is currently being translated as
"Uložiť obrázok noname@abc.xyx ako známy"
instead of
"Uložiť noname@abc.xyx ako známy e-mail" (or "ako známu adresu").

Thanks!

Sent from a touch display, which took care of perfectly scrambling my thoughts.
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on August 21, 2015, 07:53:14 am
Okey, I will fix that. Maybe source strings were slightly changed.

If Kostya sees this, how is linked in russian?
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on August 21, 2015, 11:37:03 am
oh. okey, linked is prepojeny :D PeterS, maybe these lines are better?

"Show linked images noname@abc.xyx: not known" (original doesn't end with not known email, just not known?) => "Zobraziť prepojené obrázky noname@abc.xyx: neznáma e-mailová adresa"
"Save noname@abc.xyx as a known email" = > "Uložiť noname@abc.xyx ako známu e-mailovú adresu"

And translated new strings:

<!-- strings_message_display.xml -->

<string name="message_display_hide_attachments">Skryť prílohy</string>
<string name="message_display_menu_mark_star_off">Odstrániť hviezdičku</string>
<string name="message_display_menu_mark_star_on">Označiť s hviezdičkou</string>
<plurals name="message_display_show_attachments_plural">
   <item quantity="one">Zobraziť %1$d prílohu</item>
   <item quantity="few">Zobraziť %1$d prílohy</item>
   <item quantity="other">Zobraziť %1$d príloh</item>
</plurals>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_attachments_collapse">Skryť prílohy</string>
<string name="prefs_ui_attachments_collapse_summary">Skryť prílohy pre zobrazenie textu správ</string> // PeterS, any better idea for "Initially, to see message text right away"?

Kostya, after PeterS approves new text, then please take it.
Title: Re: Slovak
Post by: PeterS on August 21, 2015, 10:40:51 pm
The email address thingy will probably frequently overflow two lines in portrait orientation on phones, but I'm fine with it.

Regarding the initial message texts - I've yet to see it in the app. I'd say... go for it.

Sent from a touch display, which took care of perfectly scrambling my thoughts.
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on August 21, 2015, 11:42:57 pm
In Russian, just to compare I suppose:

    <string name="message_display_load_pictures">Показать картинки по ссылкам</string>
    <string name="message_display_load_pictures_is_known">%1$s: известен</string>
    <string name="message_display_load_pictures_not_known">%1$s: неизвестен</string>
    <string name="message_display_load_pictures_add_known">Сохранить %1$s\nкак известный адрес</string>


I've merged the SK translations, thanks.
Title: Re: Slovak
Post by: PeterS on August 21, 2015, 11:49:32 pm
According to both English and Russian flavors (which keep the sentence shorter), I'd propose to omit the e-mail and keep just address. Pyler?

[size=65]Sent from a touch display, which took care of perfectly scrambling my thoughts.[/size]

Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on August 22, 2015, 12:11:06 am
Just so I get the idea:

"Uložiť noname@abc.xyx ako známu e-mailovú adresu" --> "Uložiť noname@abc.xyx ako známu adresu" ???
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on August 22, 2015, 12:54:50 am
I've made the change to shorten, like this:

"Uložiť noname@abc.xyx ako známu e-mailovú adresu" --> "Uložiť noname@abc.xyx ako známu adresu"

If it looks wrong, let me know, I'll change back :)
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on August 22, 2015, 10:20:56 am
Yes, fine, use it.
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on August 22, 2015, 11:42:26 pm
Thanks!
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on August 27, 2015, 05:04:54 pm
1.5.9.12-pre1, with image resizing

*** sk: Missing transations: 8

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_compose_resize_images">Shrink large images when sending</string>
<string name="prefs_compose_resize_images_large">Large</string>
<string name="prefs_compose_resize_images_medium">Medium</string>
<string name="prefs_compose_resize_images_none">Do not shrink</string>
<string name="prefs_compose_resize_images_not_supported">Not supported on this device</string>
<string name="prefs_compose_resize_images_small">Small</string>
<string name="prefs_ui_fast_scroll_flip">Reverse thumb side</string>
<string name="prefs_ui_fast_scroll_flip_summary">If you\'re left-handed, or just prefer it that way</string>
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on August 29, 2015, 10:31:08 am
Modified

    <string name="prefs_ui_start_foreground">Ikona oznámenia počas synchronizácie</string>
    <string name="prefs_ui_start_foreground_icon_color">Farba ikony oznámenia</string>

New

<string name="prefs_compose_resize_images">Zmenšiť veľké obrázky pri odosielaní</string>
<string name="prefs_compose_resize_images_large">Veľké</string>
<string name="prefs_compose_resize_images_medium">Stredné</string>
<string name="prefs_compose_resize_images_none">Nezmenšovať</string>
<string name="prefs_compose_resize_images_not_supported">Nie je podporované na tomto zariadení</string>
<string name="prefs_compose_resize_images_small">Malé</string>
<string name="prefs_ui_fast_scroll_flip">Prevrátiť stranu ovládacieho prvku</string>
<string name="prefs_ui_fast_scroll_flip_summary">Zmeniť stranu ovládacieho prvku, odporúčané pre ľavákov</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on August 29, 2015, 10:48:47 pm
Thank you, complete!
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on September 02, 2015, 12:00:11 am
For the menu:

<!-- strings_new_message.xml -->

<string name="new_message_menu_resize_images">Shrink images</string>
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on September 02, 2015, 09:16:42 am
<string name="new_message_menu_resize_images">Zmenšiť obrázky</string>

Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on September 02, 2015, 03:35:18 pm
Thank you, merged
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on September 18, 2015, 01:37:46 pm
<string name="prefs_compose_resize_images_prompt">Spýtať sa pri pripájaní/string>
<string name="prefs_compose_resize_images_prompt_summary">Spýtať sa na zmenšenie obrázkov pri ich pripájaní</string>
<string name="prefs_compose_resize_images_stop_prompting">Nie a už sa znova nepýtať</string>

Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on September 18, 2015, 11:35:53 pm
Thanks!
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on November 15, 2015, 11:38:51 pm
For 1.6.0

---

<!-- strings__global.xml -->

<string name="navigation_position_non_threaded">Message %1$d/%2$d</string>
<string name="navigation_position_threaded">Message %3$d/%4$d in conversation %1$d/%2$d</string>

<!-- strings_about.xml -->

<string name="about_licenses">Third party licenses</string>

<!-- strings_access.xml -->

<string name="access_message_list_conversation_child">Conversation item %1$d of %2$d</string>
<string name="access_message_list_conversation_collapsed">Conversation</string>
<string name="access_message_list_conversation_expanded">Expanded conversation</string>

<!-- strings_account_list.xml -->

<string name="account_list_reindex_threads">Indexing messages…</string>

<!-- strings_help.xml -->

<string name="help_hint_conversation_enabled">Conversation view is currently enabled.</string>
<string name="help_hint_conversation_settings">See settings, Conversations to turn off or customize.</string>
<string name="help_new_about_conversation">New: conversation view. AquaMail can now group related messages together.\n\nYou
can enable it now below. Will take a few seconds to minutes to process.\n\nTo enable or disable later, or to customize, see app Settings, Conversations.</string>
<string name="help_new_done_enable_conversation">All done!</string>
<string name="help_new_enable_conversation">Enable now</string>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_contacts_ignore_case">Ignore case in emails</string>
<string name="prefs_contacts_ignore_case_summary">This is right, but can be too slow on some devices</string>
<string name="prefs_display_mark_read_entry_close">When closing</string>
<string name="prefs_threaded_archive">In Archive folders</string>
<string name="prefs_threaded_archive_summary">Enable conversations in Archive type folders</string>
<string name="prefs_threaded_category">Conversations</string>
<string name="prefs_threaded_child_1_preview">This is newest response</string>
<string name="prefs_threaded_child_2_preview">Older response</string>
<string name="prefs_threaded_child_format">Child message format</string>
<string name="prefs_threaded_child_format_default">Default (%1$s)</string>
<string name="prefs_threaded_color_count_background">Color: count background</string>
<string name="prefs_threaded_color_count_text">Color: count text</string>
<string name="prefs_threaded_color_count_text_bold">Bold: count text</string>
<string name="prefs_threaded_color_header_background">Color: header background</string>
<string name="prefs_threaded_color_header_text">Color: header text</string>
<string name="prefs_threaded_enabled">Conversation combining</string>
<string name="prefs_threaded_enabled_summary">Combine related messages into conversations</string>
<string name="prefs_threaded_linked">Across folders</string>
<string name="prefs_threaded_linked_summary">Combine incoming and sent messages</string>
<string name="prefs_threaded_moscaic">Mosaic contacts</string>
<string name="prefs_threaded_moscaic_summary">Combine contact images into a mosaic</string>
<string name="prefs_threaded_presentation">Presentation</string>
<string name="prefs_threaded_reindex">Reindex conversations</string>
<string name="prefs_threaded_reindex_summary">Apply the above changes to any already loaded messages</string>
<string name="prefs_threaded_subject">Break on subject change</string>
<string name="prefs_threaded_subject_summary">A change in subject means it\'s a new conversation</string>
<string name="prefs_threaded_tap_open_message">Tap to open first message</string>
<string name="prefs_threaded_tap_open_message_summary">Tap a conversation to open its first message, long press to expand</string>
<string name="prefs_ui_category_navigate">Navigation</string>
<string name="prefs_ui_navigate_show_pos">Show positions</string>
<string name="prefs_ui_navigate_show_pos_summary">Show message positions within the list (and conversation if applicable)</string>
<string name="prefs_ui_navigate_smart">Smart message navigation</string>
<string name="prefs_ui_navigate_smart_summary">When conversations are enabled, skip excessive old messages</string>
<string name="prefs_ui_smart_period_2m">Two months</string>

<!-- strings_status.xml -->

<plurals name="conversation_message_count">
   <item quantity="one">%1$d message</item>
   <item quantity="other">%1$d messages</item>
</plurals>
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on November 16, 2015, 01:09:17 am
<!-- strings__global.xml -->

<string name="navigation_position_non_threaded">Správa %1$d/%2$d</string>
<string name="navigation_position_threaded">Správa %3$d/%4$d v konverzácii %1$d/%2$d</string>

<!-- strings_about.xml -->

<string name="about_licenses">Licencie tretích strán</string>

<!-- strings_access.xml -->

<string name="access_message_list_conversation_child">Položka konverzácie %1$d z %2$d</string>
<string name="access_message_list_conversation_collapsed">Konverzácia</string>
<string name="access_message_list_conversation_expanded">Rozšírená konverzácia</string>

<!-- strings_account_list.xml -->

<string name="account_list_reindex_threads">Indexovanie správ…</string>

<!-- strings_status.xml -->

<plurals name="conversation_message_count">
   <item quantity="one">%1$d správa</item>
   <item quantity="few">%1$d správy</item>
   <item quantity="other">%1$d správ</item>
</plurals>

I will translate other strings tomorrow...
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on November 16, 2015, 01:39:15 am
Thanks!
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on November 20, 2015, 01:21:13 am

<string name="help_hint_conversation_enabled">Zobrazenie konverzácií je v súčasnosti povolené.</string>
<string name="help_hint_conversation_settings">Pozrite sa do Nastavenia - Konverzácie pre vypnutie alebo prispôsobenie.</string>
<string name="help_new_about_conversation">Nové: zobrazenie konverzácií. AquaMail teraz vie zoskupovať súvisiace správy dokopy.\n\nMôžete ho teraz povoliť nižšie. Spracovanie bude trvať od niekoľko sekúnd do pár minút v závislosti na počte práv.\n\nPozrite sa do Nastavenia - Konverzácie pre neskoršie povolenie, zakázanie alebo prispôsobenie zobrazenia konverzácií.</string>
<string name="help_new_done_enable_conversation">Všetko je hotové!</string>
<string name="help_new_enable_conversation">Povoliť teraz</string>

<string name="prefs_contacts_ignore_case">Ignorovať veľkosť písmen v správach</string>
<string name="prefs_contacts_ignore_case_summary">Môže to byť príliš pomalé na niektorých zariadeniach</string>
<string name="prefs_display_mark_read_entry_close">Po zatvorení</string>
<string name="prefs_threaded_archive">V priečinkoch typu Archív</string>
<string name="prefs_threaded_archive_summary">Povoliť konverzácie v priečinkoch typu Archív</string>
<string name="prefs_threaded_category">Konverzácie</string>
string name="prefs_threaded_child_1_preview">Toto je najnovšia odpoveď</string>
<string name="prefs_threaded_child_2_preview">Staršia odpoveď</string>
<string name="prefs_threaded_child_format">Formát potomkov správ</string>
<string name="prefs_threaded_child_format_default">Predvolený (%1$s)</string>
<string name="prefs_threaded_color_count_background">Farba: pozadie počítadla</string>
<string name="prefs_threaded_color_count_text">Farba: text počítadla</string>
<string name="prefs_threaded_color_count_text_bold">Tučné: text počítadla</string>
<string name="prefs_threaded_color_header_background">Farba: pozadie hlavičky</string>
<string name="prefs_threaded_color_header_text">Farba: text hlavičky</string>
<string name="prefs_threaded_enabled">Kombinovať správy do konverzácií</string>
<string name="prefs_threaded_enabled_summary">Kombinovať súvisiace správy do konverzácií</string>
<string name="prefs_threaded_linked">Kombinovať naprieč priečinkami</string>
<string name="prefs_threaded_linked_summary">Kombinovať prichádzajúce a odoslané správy</string>
<string name="prefs_threaded_moscaic">Kontakty v mozaike</string>
<string name="prefs_threaded_moscaic_summary">Kombinovať obrázky kontaktov do mozaiky</string>
<string name="prefs_threaded_presentation">Prezentácia</string>

<string name="prefs_threaded_reindex">Znovu indexovať správy</string>
<string name="prefs_threaded_reindex_summary">Použiť vyššie uvedené zmeny na všetky už načítané správy</string>
<string name="prefs_threaded_subject">Nová konverzácia pri zmene predmetu</string>
<string name="prefs_threaded_subject_summary">Zmena v názve predmetu znamená novú konverzáciu</string>
<string name="prefs_threaded_tap_open_message">Dotykom otvoriť prvú správu</string>
<string name="prefs_threaded_tap_open_message_summary">Kliknutím na konverzáciu otvoríte prvú správu, dlhým stlačením ju rozbalíte</string>
<string name="prefs_ui_category_navigate">Navigácia</string>
<string name="prefs_ui_navigate_show_pos">Zobraziť pozície</string>
<string name="prefs_ui_navigate_show_pos_summary">Zobraziť pozície správ v zozname (a v konverzáciách, ak sú povolené)</string>
<string name="prefs_ui_navigate_smart">Inteligentná navigácia v správach</string>
<string name="prefs_ui_navigate_smart_summary">Ak sú povolené konverzácie, preskočiť príliš staré správy</string>
<string name="prefs_ui_smart_period_2m">Dva mesiace</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on November 20, 2015, 02:19:00 pm
Thanks!

Just need one more:

<string name="message_display_action_find">Find…</string>
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on November 21, 2015, 05:37:22 am
<string name="message_display_action_find">Nájsť…</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on November 21, 2015, 08:23:51 pm
Thanks!
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on November 22, 2015, 04:33:22 pm
IMAP data compression:

<!-- strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_prefs_imap_compression">Enable data compression</string>
<string name="account_options_prefs_imap_compression_mobile">Mobile data</string>
<string name="account_options_prefs_imap_compression_not_supported">This server does not support data compression</string>
<string name="account_options_prefs_imap_compression_wifi">WiFi</string>

<!-- strings_errors.xml -->

<string name="mail_task_caps">checking server capabilities</string>
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on November 23, 2015, 09:53:13 pm
<!-- strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_prefs_imap_compression">Povoliť kompresiu dát</string>
<string name="account_options_prefs_imap_compression_mobile">Mobilné dáta</string>
<string name="account_options_prefs_imap_compression_not_supported">Tento server nepodporuje kompresiu dát</string>
<string name="account_options_prefs_imap_compression_wifi">Wi-Fi</string>

<!-- strings_errors.xml -->

<string name="mail_task_caps">kontrola vlastností servera</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on November 25, 2015, 09:02:24 pm
Thanks!

And of course I have a new one :)

<!-- strings_help.xml -->

<string name="help_hint_ignore_battery_optimizations">Android 6: For more reliable mail sync, you may want to allow AquaMail to
work in the background (ignoring \"battery optimizations\")</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on November 27, 2015, 05:47:27 pm
For -dev4.1

*** sk: Missing transations: 3

<!-- strings_help.xml -->

<string name="help_hint_ignore_battery_optimizations">Android 6: For more reliable mail sync, you may want to allow AquaMail to
work in the background (ignoring \"battery optimizations\")</string>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_threaded_back_to_collapse">\"Back\" to collapse </string>
<string name="prefs_threaded_back_to_collapse_summary">Pressing \"Back\" will collapse the expanded conversation (if any)</string>
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on November 28, 2015, 04:08:06 pm
<string name="help_hint_ignore_battery_optimizations">Android 6: Pre spoľahlivejšiu synchronizáciu pošty možno budete chcieť, aby aplikácia AquaMail pracovala na pozadí (ignorujú sa \"optimalizácie batérie\")</string>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_threaded_back_to_collapse">Zabaliť konverzáciu tlačidlom \"Späť\"</string>
<string name="prefs_threaded_back_to_collapse_summary">Stlačením tlačidla \"Späť\" zabalíte rozšírenú konverzáciu (ak je nejaká)</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on November 29, 2015, 01:00:03 am
Thanks!
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on November 30, 2015, 12:49:43 am
For Google Play description:

*****

Now with Conversation grouping, new in version 1.6.0 (this version is becoming available to everyone gradually).

*****
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on December 02, 2015, 01:28:32 am
Zoskupovanie správ do konverzácií od verzie 1.6.0.
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on December 02, 2015, 07:15:01 pm
Thank you.
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on December 31, 2015, 11:04:11 pm

<string name="prefs_ui_nav_drawer_accounts">Panel účtov</string>
<string name="prefs_ui_nav_drawer_accounts_off">Zakázaný</string>
<string name="prefs_ui_nav_drawer_accounts_tap">Povolený, dotykom zobraziť</string>
<string name="prefs_ui_nav_drawer_accounts_always">Povolený a vždy viditeľný</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on January 02, 2016, 03:49:47 pm
Thanks!
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on January 15, 2016, 11:56:29 pm
Slovak
<!-- strings_search.xml -->

<string name="search_full_text_on">Hľadať v hlavičkách a texte</string>
<string name="search_full_text_off">Hľadať len v hlavičkách</string>

<!-- strings_about.xml -->

<string name="about_check_database">Kontrola integrity</string>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_compose_rich_font_color">Farba písma formátovaného textu</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on January 18, 2016, 02:31:22 pm
Thank you, SK is complete!
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on January 26, 2016, 06:43:50 pm
*** sk: Missing transations: 4

<!-- strings_account_special.xml -->

<string name="prefs_category_special_silent_summary">Special nights and weekends settings for this account</string>
<string name="prefs_category_special_send_notify_summary">Special send notifications settings for this account</string>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_main_read_archive">Mark read when archiving</string>
<string name="prefs_ui_main_read_archive_summary">Mark messages read when moving to Archive</string>
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on January 27, 2016, 11:26:54 am
<!-- strings_account_special.xml -->

<string name="prefs_category_special_silent_summary">Špeciálne nastavenia počas nocí a víkendov pre tento účet</string>
<string name="prefs_category_special_send_notify_summary">Špeciálne nastavenia upozornení na odosielania pre tento účet</string>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_main_read_archive">Označiť ako prečítané pri archivácii</string>
<string name="prefs_ui_main_read_archive_summary">Označiť správy ako prečítané pri presune do priečinka Archív</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on January 29, 2016, 09:09:27 pm
Excellent, thanks!
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on February 19, 2016, 11:25:27 am
<!-- strings_help.xml -->

<string name="help_hint_calibri">Android nemá predinštalované písma Calibri alebo Georgia.\n\nNemusíte vidieť aktuálny vzhľad.</string>

<!-- strings_message_display.xml -->

<string name="message_display_read_receipt_sending">Odosielanie potvrdenia o prečítaní…</string>

<!-- strings_message_list.xml -->

<string name="message_list_menu_sort_reset_default">Obnoviť uložené nastavenie</string>

<!-- strings_ical.xml -->

<string name="ical_dialog_set_reminder">Nastaviť pripomienku (ak nie je odmietnuté)</string>
<string name="ical_reminder_format">Pred %1$s</string>
<plurals name="ical_reminder_week_plural">
   <item quantity="one">%1$d týždňom</item>
   <item quantity="other">%1$d týždňami</item>
</plurals>
<plurals name="ical_reminder_day_plural">
   <item quantity="one">%1$d dňom</item>
   <item quantity="other">%1$d dnami</item>
</plurals>
<plurals name="ical_reminder_hour_plural">
   <item quantity="one">%1$d hodinou</item>
   <item quantity="other">%1$d hodinami</item>
</plurals>
<plurals name="ical_reminder_minute_plural">
   <item quantity="one">%1$d minútou</item>
   <item quantity="other">%1$d minútami</item>
</plurals>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_contacts_compose_offer_recents">Nedávne adresy</string>
<string name="prefs_contacts_compose_offer_recents_summary">Ponúkať adresy z nedávnych správ, ktoré nie sú uložené v systémovej aplikácii Kontakty</string>
<string name="prefs_calendar_alarm_1d">Pred 1 dňom</string>
<string name="prefs_view_list_header_select">Vybrať pomocou dotyku na hlavičku</string>
<string name="prefs_view_list_header_select_summary">Vybrať celú sekciu zoznamu správ</string>
<string name="prefs_view_list_single_tap_select">Vybrať pomocou dotyku kdekoľvek</string>
<string name="prefs_view_list_single_tap_select_summary">V prípade, že už sú správy vybraté</string>
<string name="prefs_display_send_read_receipt_auto">Odosielať potvrdenia o prečítaní</string>
<string name="prefs_display_send_read_receipt_auto_summary">Odosielať potvrdenia o prečítaní bez vyzvania</string>
<string name="prefs_notify_led_color_use_account">Použiť farbu účtu</string>
<string name="prefs_notify_led_color_use_account_summary">Použiť farbu účtu (ak je nastavená) pre LED</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on February 19, 2016, 10:12:16 pm
Thank you!

Sorry, but there are two more, brand new:

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_display_show_security">Show security info</string>
<string name="prefs_display_show_security_summary">Green or red icon showing DKIM and SPF validation state</string>

Title: Re: Slovak
Post by: pyler on February 20, 2016, 12:13:58 am
<string name="prefs_display_show_security">Zobraziť bezpečnostné informácie</string>
<string name="prefs_display_show_security_summary">Zelená alebo červená ikona zobrazujúca overovacie stavy DKIM a SPF</string
Title: Re: Slovak
Post by: PeterS on February 20, 2016, 01:28:15 am
Green or red icon showing DKIM and SPF validation state

Zelená alebo červená ikona zobrazujúca overovacie stavy DKIM a SPF

Sorry for me occasionally disturbing your circles...
Would you mind "stav overenia" instead of "overovacie stavy"?

Sent from a touch display, which took care of perfectly scrambling my thoughts.
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on February 20, 2016, 11:56:32 am
Yes, fine  ;)
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on February 20, 2016, 08:15:12 pm
Thank you!
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on February 24, 2016, 02:25:02 am
<string name="prefs_view_list_color_checked_background">Farba: vybraté správy</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on February 25, 2016, 04:18:47 pm
Wonderful, SK is complete again!
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on March 09, 2016, 11:27:05 pm
<string name="prefs_ui_main_show_total_counts">Počítadlá \"celkového\" počtu správ v priečinkoch</string>
<string name="prefs_ui_main_show_total_counts_always">Viditeľné</string>
<string name="prefs_ui_main_show_total_counts_never">Vypnuté</string>
<string name="prefs_ui_main_show_total_counts_auto">Automatické (v závislosti od dostupnej šírky)</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on March 11, 2016, 01:12:13 am
Thank you!
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on March 15, 2016, 01:30:56 am
Updated:

<string name="prefs_ui_main_show_total_counts">Počítadlá \"celkového\" počtu správ v priečinkoch</string>
<string name="prefs_ui_main_show_total_counts_always">Vždy</string>
<string name="prefs_ui_main_show_total_counts_never">Nikdy</string>
<string name="prefs_ui_main_show_total_counts_auto">Automatické (v závislosti od dostupnej šírky)</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on March 15, 2016, 08:26:45 pm
Thank you, merged
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on April 01, 2016, 11:58:02 pm
<string name="prefs_notify_android_wear">Vylepšenia pre inteligentné hodinky</string>


I believe there are many new, but I can't find list of them now...
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on April 02, 2016, 12:07:16 am
Thank you.

For the 1.6.2-dev version, I've posted the full list under "translation status".
Title: Re: Slovak
Post by: mikeone on April 02, 2016, 12:16:39 am
Thank you.

For the 1.6.2-dev version, I've posted the full list under "translation status".
Here is the direct link:
http://www.aqua-mail.com/forum/index.php?topic=2695.msg11851#msg11851
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on April 02, 2016, 06:55:57 pm
<!-- strings_access.xml -->

<string name="access_undo">Naspäť</string>
<string name="access_tap_to_undo">%1$s: Naspäť</string>
<string name="access_undone">Vrátené späť: %1$s</string>

<!-- strings__global.xml -->

<plurals name="undo_title_move_to_deleted">
   <item quantity="one">%1$d správa bola presunutá do priečinka Odstránené</item>
   <item quantity="few">%1$d správy bola presunuté do priečinka Odstránené</item
   <item quantity="other">%1$d správ bolo presunutých do priečinka Odstránené</item>
</plurals>

<plurals name="undo_title_move_to_spam">
   <item quantity="one">%1$d správa bola presunutá do priečinka Nevyžiadané</item>
   <item quantity="few">%1$d správy bola presunuté do priečinka Nevyžiadané</item
   <item quantity="other">%1$d správ bolo presunutých do priečinka Nevyžiadané</item>
</plurals>
<plurals name="undo_title_move_to_archive">
   <item quantity="one">%1$d správa bola archivovaná</item>
   <item quantity="few">%1$d správy bola archivované</item
   <item quantity="other">%1$d správ bolo archivovaných</item>
</plurals>
<plurals name="undo_title_move_restore">
   <item quantity="one">%1$d správa bola obnovená</item>
   <item quantity="few">%1$d správy bola obnovené</item
   <item quantity="other">%1$d správ bolo obnovených</item>
</plurals>
<plurals name="undo_title_move_to_folder">
   <item quantity="one">%1$d správa bola presunutá do priečinka %2$s</item>
   <item quantity="few">%1$d správy boli presunuté do priečinka %2$s</item>
   <item quantity="other">%1$d správ bolo presunutých do priečinka %2$s</item>
</plurals>
<plurals name="undo_title_hide">
   <item quantity="one">%1$d správa bola skrytá</item>
   <item quantity="few">%1$d správy boli skryté</item>
   <item quantity="other">%1$d správ bolo skrytých</item>
</plurals>
<plurals name="undo_title_delete">
   <item quantity="one">%1$d správa bola natrvalo odstránená</item>
   <item quantity="few">%1$d správy boli natrvalo odstránené</item
   <item quantity="other">%1$d správ bolo natrvalo odstránených</item>
</plurals>
<plurals name="undo_title_smart_delete">
   <item quantity="one">%1$d správa bola odstránená</item>
   <item quantity="few">%1$d správy boli odstránené</item
   <item quantity="other">%1$d správ bolo odstránených</item>
</plurals>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_category_confirm_undo">Potvrdzovania a krok späť</string>
<string name="prefs_ui_use_undo">Povoliť krok späť</string>
<string name="prefs_ui_use_undo_summary">Preskočiť potvrdzovania a namiesto toho povoliť krok späť</string>
<string name="prefs_threaded_reverse_children">Obrátiť pri rozbalení</string>
<string name="prefs_threaded_reverse_children_summary">Obrátiť poradie rozbalených správ, od najstarších po najnovšie</string>
<string name="prefs_view_list_by_date_sticky">Pripnúť hlavičky s dátumom</string>
<string name="prefs_view_list_by_date_sticky_summary">Pripnúť hlavičky s dátum navrch pri posúvaní</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on April 03, 2016, 05:36:52 pm
Thank you!
Title: Re: Slovak
Post by: PeterS on April 04, 2016, 09:13:27 am
   <item quantity="few">%1$d správy bola presunuté do priečinka Odstránené</item

   <item quantity="few">%1$d správy bola presunuté do priečinka Nevyžiadané</item

   <item quantity="few">%1$d správy bola archivované</item

   <item quantity="few">%1$d správy bola obnovené</item
A few of the "few" translations were not complete, replace each "bola" with "boli". (Also I assume </item> is missing the closing bracket.)

Sent from a touch display, which took care of perfectly scrambling my thoughts.
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on April 04, 2016, 03:38:56 pm
yes, this needs fix

<plurals name="undo_title_move_to_deleted">
   <item quantity="one">%1$d správa bola presunutá do priečinka Odstránené</item>
   <item quantity="few">%1$d správy boli presunuté do priečinka Odstránené</item
   <item quantity="other">%1$d správ bolo presunutých do priečinka Odstránené</item>
</plurals>

<plurals name="undo_title_move_to_spam">
   <item quantity="one">%1$d správa bola presunutá do priečinka Nevyžiadané</item>
   <item quantity="few">%1$d správy boli presunuté do priečinka Nevyžiadané</item
   <item quantity="other">%1$d správ bolo presunutých do priečinka Nevyžiadané</item>
</plurals>
<plurals name="undo_title_move_to_archive">
   <item quantity="one">%1$d správa bola archivovaná</item>
   <item quantity="few">%1$d správy boli archivované</item
   <item quantity="other">%1$d správ bolo archivovaných</item>
</plurals>
<plurals name="undo_title_move_restore">
   <item quantity="one">%1$d správa bola obnovená</item>
   <item quantity="few">%1$d správy boli obnovené</item
   <item quantity="other">%1$d správ bolo obnovených</item>
</plurals>
Title: Re: Slovak
Post by: PeterS on April 04, 2016, 09:57:00 pm
The closing </item> brackets?

Sent from a touch display, which took care of perfectly scrambling my thoughts.
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on April 05, 2016, 10:52:55 pm
Thank you.

Just need one more please:

*** sk: Missing transations: 1

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_use_undo_help">The below settings will be used where Undo is not available, e.g. notifications</string>


Title: Re: Slovak
Post by: pyler on April 06, 2016, 12:10:54 am
<string name="prefs_ui_use_undo_help">Ak nie je dostupný krok späť, použijú sa nižšie uvedené nastavenia, napr. upozornenia</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on April 08, 2016, 11:06:26 pm
Thank you, all done (for now, <evil laughter>)
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on May 01, 2016, 07:19:45 pm
Something else's come up, I need translations for the new Doze Mode information screen.

Please see details here, thanks!

http://www.aqua-mail.com/forum/index.php?topic=4650.0
Title: Re: Slovak
Post by: PeterS on May 01, 2016, 10:42:20 pm
If it is hurrying, I can take a look at the Slovak translation tomorrow evening, unless pyler would manage it earlier. (I would possibly use terms unusual for the remaining parts of the app.)

Sent from a touch display, which took care of perfectly scrambling my thoughts.
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on May 01, 2016, 10:56:45 pm
It's not that urgent.

I'm looking to post to Play on Tue the 3rd.

And even after that I'll be able to push a translation for the "big one" (the long explanation, the most important one) without updating the app.
Title: Re: Slovak
Post by: PeterS on May 04, 2016, 02:39:28 am
I recently received a message from Google Play Policy Team, and have to update the app to remove the "set ignore in doze mode" permission for Android 6.0+ (or else the app will be delisted).
[...]
So there is now a help screen just before that, explaining what it is, and what to do on that Settings screen.

Disclaimer: I'd definitely recommend a check by pyler, in order to keep the used language terms across the whole application. I've also no idea about the terms being in use in Slovak localization of Android 6+, like for the Doze Mode or battery optimization. I also do not remember,  whether he does inflect the AquaMail name or not.

    <string name="doze_mode_help_brief">Android 6+: Pre spoľahlivejšiu kontrolu e-mailov môžete pre AquaMail povoliť aktivitu na pozadí (ignorujúc \"optimalizácie batérie\")</string>

    <string name="doze_mode_learn_more">Zistiť viac</string>

    <string name="doze_mode_activity">Android 6+ Doze Mode</string>

    <string name="doze_mode_help_detailed">Novšie verzie Androidu obmedzujú, ako často môžu aplikácie pracovať na pozadí.\n\nKeď je telefón nehybný, Android umožní AquaMailu kontrolovať e-maily len občas a čoraz zriedkavejšie, pokiaľ sa telefón naďalej nehýbe.\n\nMôžete tomu zabrániť a nastaviť AquaMail na kontrolu pošty podľa vášho plánu tak, že aplikáciu vylúčite zo zoznamu \"optimalizácia batérie\" systému Android.\n\nAby ste to spravili, ťuknite nižšie na OK pre otvorenie príslušnej obrazovky v Nastaveniach telefónu.\n\nNa tejto obrazovke ťuknite na \"Neoptimalizované\" a vyberte \"Všetky aplikácie\".
Nájdite AquaMail v zozname, ťuknite naňho a vyberte \"Neoptimalizovať\" (na zariadeniach Samsung je to prepínač na pravej strane).\n\nMôžete to spraviť aj neskôr cez Nastavenia AquaMail, \"Pošta, prijímanie\", alebo hocikedy vrátiť zmenu naspäť v Nastaveniach telefónu \"Batéria\".</string>

Sent from a touch display, which took care of perfectly scrambling my thoughts.
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on May 04, 2016, 10:50:11 pm
Thank you.

As explained here: http://www.aqua-mail.com/forum/index.php?topic=4650.msg26538#msg26538

... I'm now having to split those long strings with "what doze mode is, what to tap, and what to do next" into several.

Please see the screenshots there for context.

Meanwhile, I've "split" your translations's doze_mode_help_detailed into three too:

    <string name="doze_mode_help_brief">Android 6+: Pre spoľahlivejšiu kontrolu e-mailov môžete pre AquaMail povoliť aktivitu
na pozadí (ignorujúc \"optimalizácie batérie\")</string>
    <string name="doze_mode_learn_more">Zistiť viac</string>
    <string name="doze_mode_activity">Android 6+ Doze Mode</string>

    <string name="doze_mode_help_preamble">Novšie verzie Androidu obmedzujú, ako často môžu aplikácie pracovať na pozadí.\n\nKeď je
telefón nehybný, Android umožní AquaMailu kontrolovať e-maily len občas a čoraz zriedkavejšie, pokiaľ sa telefón naďalej
nehýbe.\n\nMôžete tomu zabrániť a nastaviť AquaMail na kontrolu pošty podľa vášho plánu tak, že aplikáciu vylúčite zo zoznamu
\"optimalizácia batérie\" systému Android.</string>

    <string name="doze_mode_help_direct">Aby ste to spravili, ťuknite nižšie na OK pre otvorenie príslušnej obrazovky v Nastaveniach
telefónu.</string>
    <string name="doze_mode_help_settings">Aby ste to spravili, ťuknite nižšie na OK pre otvorenie príslušnej obrazovky v Nastaveniach
telefónu.\n\nNa tejto obrazovke ťuknite na \"Neoptimalizované\" a vyberte \"Všetky aplikácie\". Nájdite AquaMail v zozname, ťuknite
naňho a vyberte \"Neoptimalizovať\" (na zariadeniach Samsung je to prepínač na pravej strane).</string>

    <string name="doze_mode_help_closing">Môžete to spraviť aj neskôr cez Nastavenia AquaMail, \"Pošta, prijímanie\", alebo hocikedy
vrátiť zmenu naspäť v Nastaveniach telefónu \"Batéria\".</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on May 04, 2016, 10:50:43 pm
And some other items:

<!-- strings_cwac.xml -->

<string name="cwac_richedittext_fillcolor">Fill color</string>

<!-- strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_folder_notify_suppress">Do not notify</string>
<string name="account_options_folder_notify_suppress_suffix">, do not notify</string>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_cache_root">Folder for caching attachments</string>
<string name="prefs_ui_cache_root_internal">In built-in large memory</string>
<string name="prefs_ui_cache_root_microsd">On a memory card</string>
<string name="prefs_contacts_replace_names_view_summary">Replace original contact names with those from your Contacts, except on the compose screen</string>
<string name="prefs_view_list_color_star_indicator">Color: star indicator</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on June 13, 2016, 10:34:31 pm
New translations for Hotmail OAUTH2:

http://www.aqua-mail.com/forum/index.php?topic=4669.0Version 1.6.2.4

*** sk: Missing: 27

<!-- strings_cwac.xml -->

<string name="cwac_richedittext_fillcolor">Fill color</string>

<!-- strings_search.xml -->

<string name="search_folder_hint_server">Search folder and server</string>
<string name="search_type_help_from">Search sender only</string>

<!-- strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_folder_notify_suppress">Do not notify</string>
<string name="account_options_folder_notify_suppress_suffix">, do not notify</string>

<!-- strings_account_setup.xml -->

<string name="account_setup_oauth_web_activity_title">Please log in</string>
<string name="account_setup_oauth_web_activity_title_arg">Please log into %s</string>
<string name="account_setup_oauth_force_web_login">Force web based login</string>
<string name="account_type_label_hotmail">Hotmail or Outlook.com</string>
<string name="account_type_summary_oauth2">Stronger security (OAUTH2). The app will not know, store, or transmit the password.</string>
<string name="oauth_auth_progress">Authenticating…</string>
<string name="oauth_upgrade_notice">This account can be upgraded to stronger security (OAUTH2)</string>
<string name="oauth_upgrade_confirm_message">The latest security standard, OAUTH2, is a way for the app to access your
mailbox without knowing, storing, or transmitting the password</string>
<string name="oauth_authorize_loading">Loading the login page…</string>
<string name="oauth_authorize_error_invalid_data">The login (OAUTH2) server returned something strange…</string>

<!-- strings_ical.xml -->

<string name="ical_response_edit_and_send">Edit the response</string>
<string name="ical_response_send_now">Send the response now</string>
<string name="ical_response_dont_send">Don\'t send the response</string>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_cache_root">Folder for caching attachments</string>
<string name="prefs_ui_cache_root_internal">In built-in large memory</string>
<string name="prefs_ui_cache_root_microsd">On the memory card</string>
<string name="prefs_contacts_replace_names_view_summary">Replace original contact names with those from your Contacts, except on the compose screen</string>
<string name="prefs_threaded_sender">Combine on sender + subject</string>
<string name="prefs_threaded_sender_summary">Even when the messages are not replies to each other</string>
<string name="prefs_view_list_color_chips_muted">Muted colors</string>
<string name="prefs_view_list_color_chips_muted_summary">Use less bright colors for color chips</string>
<string name="prefs_view_list_color_star_indicator">Color: star indicator</string>

*** sk: Redundant: 8

<!-- strings.xml -->

<string name="account_type_summary_gmail">AquaMail bude používať \"bezpečnejšie\" overovanie odporúčané spoločnosťou Google
a nebude vidieť, ukladať alebo prenášať heslo k účtu.</string>
<string name="oauth_gmail_auth_progress">Overovanie pomocou Google…</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_notice">Tento účet Gmail možete aktualizovať pre používanie najnovších bezpečnostných noriem spoločnosti Google (OAUTH2).</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_message">Najnovšia bezpečnostná norma spoločnosti Google, OAUTH2, je spôsob,
akým AquaMail pristupuje k poštovej schránke bez toho, aby vedel, ukladal alebo prenášal heslo.\n\nAplikácia požiada o váš
súhlas na overenie pomocou služieb účtu Google.</string>
<string name="oauth_gmail_web_view_loading">Načítavanie stránky pre overenie cez Google…</string>
<string name="oauth_gmail_error_invalid_data">OAUTH2 server spoločnosti Google vrátil niečo divné…</string>
<string name="account_setup_gmail_web_activity_title">Prosím, prihláste sa do účtu Gmail alebo Google Apps</string>
<string name="account_setup_gmail_web_activity_title_arg">Prosím, prihláste sa do %s</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on June 15, 2016, 10:09:49 pm
A new thing which needs translation (two items only):

http://www.aqua-mail.com/forum/index.php?topic=4765.0

Thanks!
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on June 19, 2016, 08:21:46 pm
Version 1.6.2.5

*** sk: Missing: 29

<!-- strings_cwac.xml -->

<string name="cwac_richedittext_fillcolor">Fill color</string>

<!-- strings_search.xml -->

<string name="search_folder_hint_server">Search folder and server</string>
<string name="search_type_help_from">Search sender only</string>

<!-- strings_help.xml -->

<string name="help_new_undo_title">New: Undo</string>
<string name="help_new_undo_text">Confirmations when moving and deleting messages (before) have been replaced by
an undo button (after).\n\nTo use confirmations again, please turn off \"Enable Undo\" in
app settings - Confirmations and Undo.</string>

<!-- strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_folder_notify_suppress">Do not notify</string>
<string name="account_options_folder_notify_suppress_suffix">, do not notify</string>

<!-- strings_account_setup.xml -->

<string name="account_setup_oauth_web_activity_title">Please log in</string>
<string name="account_setup_oauth_web_activity_title_arg">Please log into %s</string>
<string name="account_setup_oauth_force_web_login">Force web based login</string>
<string name="account_type_label_hotmail">Hotmail or Outlook.com</string>
<string name="account_type_summary_oauth2">Stronger security (OAUTH2). The app will not know, store, or transmit the password.</string>
<string name="oauth_auth_progress">Authenticating…</string>
<string name="oauth_upgrade_notice">This account can be upgraded to stronger security (OAUTH2)</string>
<string name="oauth_upgrade_confirm_message">The latest security standard, OAUTH2, is a way for the app to access your
mailbox without knowing, storing, or transmitting the password</string>
<string name="oauth_authorize_loading">Loading the login page…</string>
<string name="oauth_authorize_error_invalid_data">The login (OAUTH2) server returned something strange…</string>

<!-- strings_ical.xml -->

<string name="ical_response_edit_and_send">Edit the response</string>
<string name="ical_response_send_now">Send the response now</string>
<string name="ical_response_dont_send">Don\'t send the response</string>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_cache_root">Folder for caching attachments</string>
<string name="prefs_ui_cache_root_internal">In built-in large memory</string>
<string name="prefs_ui_cache_root_microsd">On the memory card</string>
<string name="prefs_contacts_replace_names_view_summary">Replace original contact names with those from your Contacts, except on the compose screen</string>
<string name="prefs_threaded_sender">Combine on sender + subject</string>
<string name="prefs_threaded_sender_summary">Even when the messages are not replies to each other</string>
<string name="prefs_view_list_color_chips_muted">Muted colors</string>
<string name="prefs_view_list_color_chips_muted_summary">Use less bright colors for color chips</string>
<string name="prefs_view_list_color_star_indicator">Color: star indicator</string>

*** sk: Redundant: 8

<!-- strings.xml -->

<string name="account_type_summary_gmail">AquaMail bude používať \"bezpečnejšie\" overovanie odporúčané spoločnosťou Google
a nebude vidieť, ukladať alebo prenášať heslo k účtu.</string>
<string name="oauth_gmail_auth_progress">Overovanie pomocou Google…</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_notice">Tento účet Gmail možete aktualizovať pre používanie najnovších bezpečnostných noriem spoločnosti Google (OAUTH2).</string>
<string name="oauth_gmail_upgrade_confirm_message">Najnovšia bezpečnostná norma spoločnosti Google, OAUTH2, je spôsob,
akým AquaMail pristupuje k poštovej schránke bez toho, aby vedel, ukladal alebo prenášal heslo.\n\nAplikácia požiada o váš
súhlas na overenie pomocou služieb účtu Google.</string>
<string name="oauth_gmail_web_view_loading">Načítavanie stránky pre overenie cez Google…</string>
<string name="oauth_gmail_error_invalid_data">OAUTH2 server spoločnosti Google vrátil niečo divné…</string>
<string name="account_setup_gmail_web_activity_title">Prosím, prihláste sa do účtu Gmail alebo Google Apps</string>
<string name="account_setup_gmail_web_activity_title_arg">Prosím, prihláste sa do %s</string>
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on June 29, 2016, 10:17:45 am
<!-- strings_cwac.xml -->

<string name="cwac_richedittext_fillcolor">Vyplniť farbou</string>

<!-- strings_search.xml -->

<string name="search_folder_hint_server">Vyhľadať v priečinku a na serveri</string>
<string name="search_type_help_from">Vyhľadať len odosielateľa</string>

<!-- strings_help.xml -->

<string name="help_new_undo_title">Nové: Naspäť</string>
<string name="help_new_undo_text">Potvrdzovania pri presúvaní alebo vymazávaní boli nahradené tlačidlom Naspäť.\n\nAk chcete potvrdzovanie stále používať, vypnite \"Povoliť krok späť\" v nastaveniach aplikácie - Potvrdzovania a krok späť.</string>

<!-- strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_folder_notify_suppress">Neupozorňovať</string>
<string name="account_options_folder_notify_suppress_suffix">, neupozorňovať</string>

<!-- strings_account_setup.xml -->

<string name="account_setup_oauth_web_activity_title">Prosím, prihláste sa</string>
<string name="account_setup_oauth_web_activity_title_arg">Prosím, prihláste sa do %s%s</string>
<string name="account_setup_oauth_force_web_login">Vynútiť prihlásenie pomocou webovej stránky</string>
<string name="account_type_label_hotmail">Hotmail alebo Outlook.com</string>
<string name="account_type_summary_oauth2">Silnejšie zabezpečenie (OAUTH2). Aplikácia nebude poznať, ukladať alebo prenášať heslá.</string>
<string name="oauth_auth_progress">Overovanie…</string>
<string name="oauth_upgrade_notice">Tento účet môže používať silnejšie zabezpečenie (OAUTH2)</string>
<string name="oauth_upgrade_confirm_message">Najnovší bezpečnostný štandard, OAUTH2, umožňuje aplikácii prístupovať k vašej e-mailovej schránke bez nutnosti poznania, ukladania alebo prenášania hesla.</string>
<string name="oauth_authorize_loading">Načítavanie stránky pre prihlásenie…</string>
<string name="oauth_authorize_error_invalid_data">Prihlasovací (OAUTH2) server vrátil neplatné údaje…</string>

<!-- strings_ical.xml -->

<string name="ical_response_edit_and_send">Upraviť odpoveď</string>
<string name="ical_response_send_now">Odoslať odpoveď teraz</string>
<string name="ical_response_dont_send">Neposielať odpoveď</string>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_ui_cache_root">Priečinok pre dočasné ukladanie príloh</string>
<string name="prefs_ui_cache_root_internal">Vo vstavanom vnútornom úložisku</string>
<string name="prefs_ui_cache_root_microsd">Na pamäťovej karte</string>
<string name="prefs_contacts_replace_names_view_summary">Nahradiť pôvodné mená kontaktov s menami z vašich Kontaktov okrem obrazovky vytvárania novej správy</string>
<string name="prefs_threaded_sender">Kombinovať odosielateľa a predmet</string>
<string name="prefs_threaded_sender_summary">Aj keď správy nie sú odpoveďami na sebe samé</string>
<string name="prefs_view_list_color_chips_muted">Tlmené farby</string>
<string name="prefs_view_list_color_chips_muted_summary">Používať tmavšie farby pre farebné ikony kontaktov</string>
<string name="prefs_view_list_color_star_indicator">Farba: indikátor hviezdičky</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on June 29, 2016, 11:04:03 pm
Thank you!

Some observations:

- Search sometimes is translated as Vyhľadať, sometimes as Hľadať

    <string name="search_folder_hint">Vyhľadať v priečinku</string>
    <string name="search_global_hint">Vyhľadať vo všetkých načítaných</string>
    <string name="search_folder_hint_server">Vyhľadať v priečinku a na serveri</string>
    <string name="search_type_help_from">Hľadať len odosielateľa</string>
    <string name="search_type_help_all">Hľadať v hlavičkách a texte</string>
    <string name="search_type_help_headers">Hľadať len v hlavičkách</string>
    <string name="search_loading_complete">Vyhľadávanie bolo dokončené (%1$d)</string>
    <string name="search_loading_error">Chyba vyhľadávania</string>

- These two need to be "specific" about "on the compose screen" vs. "not on the compose screen":

    <string name="prefs_contacts_replace_names_view_summary">Replace original contact names with those from your Contacts, except on the compose screen</string>
    <string name="prefs_contacts_replace_names_compose_summary">Replace original contact names with those from your Contacts, on the compose screen</string>

    <string name="prefs_contacts_replace_names_view_summary">Nahradiť pôvodné mená kontaktov s menami z vašich Kontaktov okrem obrazovky vytvárania novej správy</string>
    <string name="prefs_contacts_replace_names_compose_summary">Nahradiť pôvodné mená kontaktov s tými, ktoré sú vo vašich kontaktoch</string>

Are they? I can't quite tell :)

Title: Re: Slovak
Post by: pyler on June 30, 2016, 01:00:10 pm
Ah, yes. Since I was lazy to decompile apk to see which word I used some time ago I mixed it.

Should be ok now:
    <string name="search_folder_hint">Vyhľadať v priečinku</string>
    <string name="search_global_hint">Vyhľadať vo všetkých načítaných</string>
    <string name="search_folder_hint_server">Vyhľadať v priečinku a na serveri</string>
    <string name="search_type_help_from">Vyhľadať len odosielateľa</string>
    <string name="search_type_help_all">Vyhľadať v hlavičkách a texte</string>
    <string name="search_type_help_headers">Vyhľadať len v hlavičkách</string>
    <string name="search_loading_complete">Vyhľadávanie bolo dokončené (%1$d)</string>
    <string name="search_loading_error">Chyba vyhľadávania</string>

and also I think these would be better:

    <string name="prefs_contacts_replace_names_view_summary">Nahradiť pôvodné mená kontaktov s menami z vašich kontaktov okrem obrazovky vytvárania novej správy</string>
    <string name="prefs_contacts_replace_names_compose_summary">Nahradiť pôvodné mená kontaktov s menami z vašich kontaktov na obrazovke vytvárania novej správy</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on July 01, 2016, 01:20:34 am
And I didn't post the EN originals, sorry.

Thank you, merged, SK is complete.
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on September 05, 2016, 01:12:03 am
For 1.6.4-dev2

*** sk: Missing: 15

<!-- strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_prefs_push_enabled_summary">Enable Push mail when the app setting is on</string>
<string name="account_options_prefs_push_ews_need_google_play_summary">Push mail for Exchange requires Google Play Services</string>
<string name="account_options_prefs_push_ews_in_pro_version_summary">Push mail for Exchange is a Pro version feature</string>
<string name="account_options_folder_push_mail_suffix">, Push mail</string>
<string name="account_options_folder_is_push_mail">Use Push mail</string>

<!-- strings_message_list.xml -->

<string name="message_list_ews_initial_1">Initial sync (per folder) may take a bit of time…</string>

<!-- strings__global.xml -->

<string name="pref_search_no_results">Nothing found</string>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_push_title">Push mail</string>
<string name="prefs_push_enabled_summary">Enable Push mail, instant message delivery</string>
<string name="prefs_push_wifi_only_enabled_summary">Push mail on WiFi only</string>
<string name="prefs_view_list_dividers">Dividers</string>
<string name="prefs_view_list_dividers_summary">Show dividers between messages</string>
<string name="pref_debug_ews_device_id">Exchange push device id</string>

<!-- strings_locale_plugin.xml -->

<string name="tasker_event_label_match_count">Matching message count</string>
<string name="tasker_event_variable_array">array</string>

*** sk: Redundant: 5

THESE ARE OBSOLETE, NOT NEEDED, LISTED FOR REFERENCE

<!-- strings.xml -->

<string name="account_options_folder_is_push">Používať IMAP Push</string>
<string name="account_options_folder_push_suffix">, IMAP Push</string>
<string name="account_options_prefs_push_enabled">IMAP Push</string>
<string name="account_options_prefs_push_enabled_global_summary">Povoliť IMAP Push, okamžité doručovanie správ</string>
<string name="account_options_prefs_push_enabled_supported_summary">Povoliť IMAP Push, ak je povolený v nastaveniach aplikácie</string>
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on September 07, 2016, 09:53:56 am
Slovak done :)

<!-- strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_prefs_push_enabled_summary">Povoliť Push poštu, ak je povolená v nastaveniach aplikácie</string>
<string name="account_options_prefs_push_ews_need_google_play_summary">Push pošta pre Exchange vyžaduje Služby Google Play</string>
<string name="account_options_prefs_push_ews_in_pro_version_summary">Push pošta pre Exchange je funkcia Pro verzie</string>
<string name="account_options_folder_push_mail_suffix">, Push pošta</string>
<string name="account_options_folder_is_push_mail">Používať Push poštu</string>

<!-- strings_message_list.xml -->

<string name="message_list_ews_initial_1">Prvotná synchronizácia priečinkov môže chvíľu trvať…</string>

<!-- strings__global.xml -->

<string name="pref_search_no_results">Nič nenájdené</string>

<!-- strings_prefs.xml -->

<string name="prefs_push_title">Push pošta</string>
<string name="prefs_push_enabled_summary">Povoliť Push poštu, okamžité doručovanie správ</string>
<string name="prefs_push_wifi_only_enabled_summary">Push pošta len cez Wi-Fi</string>
<string name="prefs_view_list_dividers">Deliace čiary</string>
<string name="prefs_view_list_dividers_summary">Zobraziť deliace čiary medzi správami</string>
<string name="pref_debug_ews_device_id">ID zariadenia pre Exchange Push poštu</string>

<!-- strings_locale_plugin.xml -->

<string name="tasker_event_label_match_count">Zhoda s počtom správ</string>
<string name="tasker_event_variable_array">pole</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on September 16, 2016, 02:43:09 pm
Merged, thank you!
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on September 16, 2016, 02:49:17 pm
Can you please check these?

    <string name="prefs_notify_silent_no_push">Vypnúť Push poštu</string>
    <string name="prefs_notify_silent_no_push_summary">Nepoužívať Push poštu počas tejto doby</string>

    <string name="prefs_notify_weekend_all_no_push">Vypnúť Push poštu</string>
    <string name="prefs_notify_weekend_all_no_push_summary">Nepoužívať Push poštu v tieto dni</string>

Used to say "Vypnúť IMAP Push", now need to be "generic" (no mention of IMAP).
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on September 17, 2016, 10:32:33 am
Fine :)
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on September 17, 2016, 07:47:36 pm
Wow, look at that, I know speak (ok, write) Slovak! And Czech too (just a little)!
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on September 28, 2016, 11:36:21 pm
<!-- strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_folder_pop3_title">Účet POP3</string>
<string name="account_options_folder_pop3_summary">POP3 umožňuje prístup len k doručenej pošte</string>

<!-- strings_message_display.xml -->

<string name="message_display_menu_google_translate">Prekladač Google</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on September 29, 2016, 10:06:32 pm
Thanks!
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on October 02, 2016, 01:35:26 am
1.6.4-dev3

*** sk: Missing: 1

<!-- strings_account_options.xml -->

<string name="account_options_prefs_imap_compression_other">Other</string>

( network type: not WiFi, not Mobile, something else... )
Title: Re: Slovak
Post by: pyler on October 03, 2016, 11:54:12 pm
<string name="account_options_prefs_imap_compression_other">Iné</string>
Title: Re: Slovak
Post by: Kostya Vasilyev on October 11, 2016, 12:30:16 am
Thanks!